Azerbaycan atasözleri

Vikimedya liste maddesi
Azerbaycan

ADeğiştir

 • Açlık ne yedirmez, tokluk ne dedirtmez.
 • Aç eşek katırdan tez geder
 • Açın imanı olmaz, tokun gümanı.
 • Ağaç bar verende başını aşağı eğer.
 • Akıl yaşta değil baştadır.
 • Ana gibi yar olmaz, vatan kimi diyar.
 • Araz her zaman kütük getirmez.
 • Aslanın erkeği dişisi olmaz.
 • Aşığa Bağdat uzak değil.
 • At ölür nalı kalır, yiğit ölür namı kalır.
 • At ölür, köpeklere bayram olur.
 • Ağlama naçar ağlama! Gün gelir geçer ağlama! Felek bağlayan kapını, Bir gün de açar ağlama!

BDeğiştir

 • Boynuzsuz öküzün ahı boynuzlu öküze kalmaz.
 • Bugünün işini sabaha koyma (yarına bırakma).
 • Bir Azeri kızı al, evin pak eyliye! Bir Rus kızı al, gönlün hoş eyliye!
 • Boş kazandan ses çok gelir!

ÇDeğiştir

 • Çöreği (ekmeği) çörekçiye ver birini de üstelik.
 • Çıra dibine ışık vermez.

DDeğiştir

 • Dağ dağa rastlamaz ama insan insana rastlar.
 • Dere kenarına ev yaparsan bilesin ki sel malıdır, Kendin yaşlı avrat genç bilesin ki el malıdır.
 • Dost dar (kötü) günde tanınır.
 • Dost dosta ten gerek, ten olmasa gen gerek.
 • Dünya bir yağlı kuyruktur, yiyebilene aşk olsun.

EDeğiştir

 • El gücü, sel gücü.
 • El kızı bulunur, kardeş bulunmaz. Kardeş bulunur ana baba bulunmaz.
 • Evvel mescidin içi, sonra eşiği.

GDeğiştir

 • Geçme namert köprüsünden, koy aparsın (bırak alsın) sel seni. Yatma tilki gölgesinde koy yesin (bırak yesin) aslan seni.
 • Göz görmek için, gönül sevmek içindir.

HDeğiştir

 • Helva helva demekle ağız şirin olmaz.
 • Her şeyin tazesi, dostun eskisi.

İDeğiştir

 • İti tutarken (köpek alırken) bile aslına (soyuna) bak.
 • İt itliğini elden bırakır sümsünmeyini (sümsünmek = başıboş gezinmek) elden bırakmaz.
 • İyiliğe iyilik her kişinin işidir, kötülüğe iyilik er kişinin işidir.

KDeğiştir

 • Kadın adamı vezir de eder rezil de eder.
 • Kadın Allah'ın erkeğe gönderdiği en büyük hediyedir.
 • Kadınsız erkek susuz çöle benzer, yalnızlıktan kurur.
 • Kör köre "kör" demezse bağrı çatlar.
 • Kötü günün ömrü az olur.

MDeğiştir

 • Mert bir kere ölür, namert bin kere.
 • Meşe (orman) çakalsız olmaz.
 • Mart çıktı, dert çıktı.

ODeğiştir

 • Ot kökü üstünde biter

ÖDeğiştir

 • Örtülü bazar, dostluğu bozar.

SDeğiştir

 • Suyu şeffaf yapan temizliği, insanı temiz yapan namusudur.

TDeğiştir

 • Tek elden ses çıkmaz.

YDeğiştir

 • Yaman (kötü) komşu adamı ev sahibi yapar.
 • Yakın komşu uzak akrabadan iyidir.
 • Yalancının evi yandı, kimse inanmadı.
 • Yalnız yiyen, yalnız ölür.
 • Yamandır baş ağrısı, daha yamandır yaman evlat.
 • Yahşi günde yar yahşidir yaman günde yetiş gardaş.
 • Yetim kuzudan koç olmaz.
 • Yüze konuşan düşman, arkadan konuşan dosttan iyidir.
 • Yüz ölç bir biç.
 • Yahşılık (iyilik) et, at denize, balık bilmezse, Halık bilir!