Borç

insanın benimsediği kurallara aykırı bir hareket yaptığına inanmasından dolayı ortaya çıkan bir ruh hali
  • Borç yiğidin kamçısıdır. — Türk atasözleri/B
  • Baba borç yapar çol çocuk aç yatar. — Türk atasözleri/B
  • Paranın değerini öğrenmek isterseniz, borç almaya çalışın. — Benjamin Franklin
  • Alanla veren dostsa, vermekle almak da zararlı olursa, altınını emanet etmiş olana geri veren, borçlu olduğu şeyi geri vermiş olmaz. — Simonides