• Harikulade şeyler ancak; içlerindeki bir şeyin üzerinde olduğuna inanma cesaretini gösterenler tarafından yapılmıştır.
    • The Man Nobody Knows