Bruce Calvert

  • İnanmak, düşünmekten kolay. Bu yüzden, düşünenden çok inanan var.