Cafer-i Sâdık
Vikipedi maddesi
Vikiveri öğesi
 • Bir işi incelemekte aşırı hassasiyet göstermek ayrılığa; eleştiri, düşmanlığa; sabırsızlık, rezilliğe; sırrı ifşa etmek, alçalmaya sebep olur. Cömertlik zekanın cimrilik ise gafletin alametidir.
 • Kim şu üç şeye sarılırsa dünya ve ahiret dileklerine kavuşur: Allah’a sığınmak, ilahi takdire razı olmak ve Allah’a karşı hüsn-ü zanda bulunmak.
 • Kim şu üç şeyde gevşek davranırsa mahrum kalır: Cömertten bir şey istemek, alimle arkadaş olmak ve (adil) sultanın ilgisini kazanmak.
 • Üç şey muhabbet doğurur: Din, tevazu ve bahşiş.
 • Üç şeyden uzaklaşan üç şeye ulaşır: Şerden uzaklaşan izzete, Kibirden uzaklaşan saygınlığa, Cimrilikten uzaklaşan da şerefe.
 • Üç şey düşmanık getirir: Nifak, zulüm ve bencillik.
 • Üç şey insanın ayıplanmasına sebep olur: Haset, laf taşımak ve başıboşluk.
 • Üç kimseyi, ancak üç yerde tanımak mümkün olur; Yumuşak olanı, öfkelendiğinde; yiğidi, savaşta; kardeşi, kendisine muhtaç olunduğunda.
 • Üç sıfat kimde olursa, oruç tutan ve namaz kılan birisi olsa bile münafıktır: Yalan konuşan, sözünde durmayan ve emanete hıyanet eden.
 • Üç özellik büyüklüğün mayasıdır: Öfkeyi yenmek, kötülük yapanı affetmek, mal ve canla(insanlara) iyilik yapmak.
 • Kurtuluş üç şeyledir: Dilini tutman, evinde oturman ve işlediğin günahlara karşı pişmanlık duyman.
 • Cehalet üç şeyledir: Arkadaşları değiştirmek(salih arkadaşları), sebebini açıklamadan dostlarla çekişme ve faydasız şeyleri araştırmak.
 • İleri görüşlü olmak üç şeyledir: Kendisinden üstekilere hizmet etmek, babaya itaatta bulunmak ve efendisine karşı tevazu göstermek.
 • İnsanan dostu şunlardır: Uyumlu hanım, iyi evlat ve halis arkadaş.
 • Herkes şu üç şeyden kaçınmalıdır: Kötülere yaklaşmak, kadınlarla konuşmaya dalmak ve bid’at ehli ile oturup kalkmak.
 • Üç şey, kişinin kerem sahibi olduğunu gösterir: Güzel ahlak, öfkeyi yenmek, haramlara bakmaktan kaçınmak.
 • Üç şeye güvenen aldanır: Olmayacak sözleri tasdik etmek, güvenilmeyen insanlara bel bağlamak ve elde edilmeyecek şeye göz dikmek.
 • Bütün insanlar şu üç şeye muhtaçtır: Emniyet, adalet ve refah.
 • Üç şey hayatı karartır: Zalim hükümdar, kötü komşu ve ağzı bozuk kadın.
 • Şu üç şey pişmanlık getirir: Övünmek, iftihar etmek ve üstünlük hususunda tartışmak.
 • Üç şeyde herkes kendisinin haklı olduğunu söyler: İnandığı dinde, kendisine galip olan heva ve heveste ve işlerinde tedbirde.
 • İnsanlar şu üç şeyden kurtulursa, huzura kavuşurlar: Kötü dil, kötü el ve kötü davranış.
 • Dostlar üç kısımdır: Birincisi, kendisine sürekli ihtiyaç duyulan yemege benzer; işte bu akıllı kimsedir. İkincisi (bazı vakitler insanı yakalayan) dert gibidir; bu da ahmak kimsedir. Üçüncüsü ise (derdi tedavi eden) ilaç gibidir; bu da mütefekkir kimsedir.
 • Borç, geceleri üzüntü kaynağı, gündüzleri ise zillet vesilesidir.
 • Dünya işlerin düzeldiğinde, dininden kork.
 • Dağları harekete geçirmek, kalpleri harekete geçirmekten daha kolaydır.
 • İman kalptedir, yakin ise ilhamlardır.
 • Dünyaya ilgi göstermek gam ve üzüntü doğurur. Dünyaya ilgisizlik kalp ve bedenin rahatlığına sebep olur.
 • Babalarınıza iyilik edin ki, çocuklarınız da size iyilik etsinler. Halkın hanımlarına karşı iffetli davranın ki, hanımlarınız da iffetli olsunlar.
 • Kim hain birisinin yanına bir emanet bırakırsa, Allah onu korumaya kefil değildir.
 • Selam vermek müstehaptır; almak ise farzdır.
 • Kim selam vermeden önce konuşursa, cevabını vermeyin.
 • Birbirinizle tokalaşın. Çünkü tokalaşmak kini yok eder.
 • Kim öfke, tamah, korku ve şehvet halinde nefsine hakim olursa, Allah onun bedenine cehennem ateşini haram kılar.
 • Mü’minin dostu ilim, yardımcısı olgunluk ve hilim, ordusunun komutanı sabır, kardeşi halkla iyi geçinme, babası ise yumuşaklıktır.
 • Körükörüne amel eden kimse, doğru yolda yürümeyen kimseye benzer. Süratle gidişi, onu hedefinden uzaklaştırmaktan başka bir işe yaramaz.
 • Şeytan’ın kadın ve öfkeden daha güçlü bir askeri yoktur.
 • Allah’tan korkmak, yeterli bir ilimdir. O’na karşı olmak ise tam bir cehalettir.
 • En iyi ibadet, Allah’ı tanımak ve O’na tevazu etmektir.
 • Bana en sevgili olan kardeşim, kusurlarımı bana hediye eden (hatırlatan) kimsedir.
 • Bir zaman gelir ki, samimi arkadaş ve helal paradan daha nadir hiçbir şey bulunmaz.
 • Üç kez öfkelendiği halde sana kötü söz söylemeyen dostu, kaybetme!
 • Suçlanacak yerde duran kimse kendisine kötü zanda bulunan kimseyi kınamamalıdır.
 • İki kişiyi geçen her söz ifşa olur.
 • Kardeşlerini takvaları miktarınca sev.
 • Korkulu ve ümitli olmadıkça mi’min olamazsın. Korktuğun ve ümit ettiğin şey için amel etmedikçe de korkulu ve ümitli olamazsın.
 • Mü’min dünyada garipir. Dünyada horlanmaya karşı sabırsızlık göstermez; dünya üstünlüğü hususunda onun ehli ile rekabet etmez.
 • Öfke hekimin (bilinç sahibinin) kalbini mahveder. Öfkesine hakim olmayan, aklına da hakim olmaz.
 • Kötü ahlak, yoksulluk getirir.
 • Haram (yol)dan çok kazanmak rızkın bereketini yok eder.
 • Cimri, haram yoldan mal kazanan ve onu yerinde harcamayan kimsedir.
 • Şaka yapmaktan sakının. Çünkü, şaka yapmak, düşmanlık getirir, kin doğurur; aynı zamanda küçük bir sövüştür de.
 • Kızlar iyilik, oğlan çocuklar ise nimettirler. İyiliğe karşı sevap verilir, nimetlerden ise sorguya çekilir.