Clara Zetkin
Doğum tarihi 5 Temmuz 1857, 5 Haziran 1857
Doğum yeri Königshain-Wiederau
Ölüm tarihi 20 Haziran 1933
Ölüm yeri Arkhangelskoye
Vikipedi maddesi
Vikiveri öğesi
 • Yaşamın olduğu her yerde savaşmak istiyorum.
 • Eğer erkekler öldürüyorsa kadınların görevi yaşamı savunmaktır.  
 • İşçi kadınların özgürlüğe kavuşmaları bizzat kendi davaları olmalıdır.  
 • Bu talebi bir ilke uğruna değil, proleter sınıfın çıkarları için yapıyoruz.   
 • Proleter kadın, sınıfının erkeğiyle kapitalist topluma karşı el ele savaşır.    
 • Bu hareket aynı zamanda daha derin bir manevi ve ahlaki yönü de içeriyor.  
 • Erkekler öldürdüğünde, hayatın korunması için savaşmak biz kadınlara düşüyor.   
 • Erkekler susuyorsa, bizim görevimiz, ideallerimizle dolu olan sesimizi yükseltmektir.   
 • Toplumun sömürülen ve ezilen sınıfı olarak işçilerin bu çıkarları tüm ülkelerde aynıdır.   
 • Zincirlerinizden başka kaybedecek bir şeyiniz yok, fakat kazanacağınız koca bir dünya var.
 • Sadece sosyalist toplumda kadınların işçiler gibi haklarının tam sahibi olması mümkündür.   
 • Onlardan, daha çocukken, insanın inancı uğruna ölmeye hazır olması gerektiğini öğrendim.    
 • Faşizm, proleter devrimi gerçekleştirememiş proletaryanın çekmeye mahkum olduğu cezadır.   
 • Asıl görev, aslında, kadınların sınıf bilincini uyandırmak ve onları sınıf mücadelesine dahil etmektir.   
 • Kadınların dünyasında olduğu kadar erkeklerin dünyasında da sınıf hukuku ve sınıf mücadelesi vardır.  
 • İşçilerin bu savaştan kazanacakları hiçbir şey yok, ama onlar için değerli olan her şeyi kaybetmeye hazırlar.
 • Burjuva kadın hakları hareketini yalnızca ekonomi kaynaklı olarak kabul edersek, ona haksızlık etmiş oluruz.   
 • Ancak, yalnızca ekonomi tarafından motive edildiğini kabul edersek, burjuva kadın hakları hareketine haksızlık etmiş oluruz.
 • Burjuva kadını sadece kendi ekmeğini değil, aynı zamanda manevi beslenmeyi de talep eder ve bireyselliğini geliştirmek ister.  
 • Kadının özgürlüğü tüm insanoğlunun özgürlüğü gibi yalnızca emeğin sermayenin boyunduruğundan kurtulmasıyla olacaktır.   
 • Sosyalist kadın faaliyetinin görevinin, proleter kadınları eş ve annelik görevlerinden uzaklaştırmak olması söz konusu olamaz.    
 • Tüm kadınlar, konumları ne olursa olsun, daha özgür bir yaşam ve topluma zenginlik vermeyi hesaplayan bir siyasi eşitlik talep etmelidir.  
 • Tarihte binlerce kadın işçinin aktif olduğu gerçeği göz önüne alındığında, sendikaların onları hareketlerine dahil etmesi hayati önem taşıyor.     
 • Kanlı zulümle, terörle, açlık ve savaşla birleşmiş faşizm, paramparça edilip yere serilmeden, aramızdan hiç kimse dinlenme hakkına sahip değildir.    
 • Oy hakkı için bir savaş yürütüldüğünde, bu yalnızca sosyalist ilkelere göre ve dolayısıyla kadınlar ve erkekler için genel oy hakkı talebiyle yürütülmelidir.
 • Bütün birçok baskı türü  ırkçılık, cinsiyetçilik, heteroseksizm, yaş ayrımcılığı, sınıfçılık tarihseldir; her zaman bizimle olmadılar. Hiç böyle değildi. Ve bu böyle olmayacak, gelsin devrim.
 • Modern üretim tarzı olan makineler, yavaş yavaş yerli üretimi baltaladı ve sadece binlerce kadın için değil, milyonlarca kadın için şu soru ortaya çıktı: Şimdi geçimimizi nereden buluyoruz?
 • Faşizmin tüm ülkelerdeki karşıtları! Kanlı zulümle terörle açlık ve savaşla birleşmiş faşizm paramparça edilip yere serilmeden aramızdan hiç kimse dinlenme ve mola verme hakkına sahip değildir.
 • Kapitalistler şu iki faktör üzerinde spekülasyon yapıyorlar: Kadın işçiye mümkün olduğunca düşük ücret ödenmeli ve kadın emeğinin rekabeti, erkek işçilerin ücretlerini mümkün olduğunca düşürmek için kullanılmalıdır.
 • Kadın emeğinin önemli bir rol oynadığı bireysel endüstrilerde, daha iyi ücretleri, daha kısa çalışma saatlerini vb. savunan herhangi bir hareket, örgütlenmemiş kadın işçilerin tutumları nedeniyle en baştan mahkum edilmeyecektir.  

Ayrıca bakınız Değiştir