Düğün Yemeği

The Wedding Banquet (1993)

  • Kader, seni nerede olsa arar bulur.