Devlet

toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal örgütlü bir ulusun ya da uluslar topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık
Devlet
Vikipedi maddesi
Vikiveri öğesi

Devlet Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlıktır.


  • Devletin doğal eğilimi enflasyondur.[1]
  • Devlet hakim sınıfların işlerini gören bir komitedir.
  • Dünyada 184 bağımsız devlet ve 6 bin etnik grup mevcuttur. Dolayısıyla, etnik bakımdan homojen devlet sayısı son derece azdır. Uluslararası hukuk, bir yandan devletlerin toprak bütünlüğünün korunmasını öngörürken diğer yandan da bireyin hak ve özgürlükleri açısından önemli gelişmeler kaydetmiştir.[2]
  • Devlet, son tahlilinde bu gücün bir bilime indirgenmesidir.  Lucy Parsons
  • Devletin disiplin aygıtını düzenleyen beyler o bitmez tükenmez ütopyalarını kaleme almaya başlamadan önce yaşam okulundan bir geçseler ne güzel olurdu. O zaman geleceğin toplumunun askercil, hiyerarşik, piramidal bir biçimde yapılandırılması için çok daha az proje üretirlerdi.

Kaynakça değiştir

  1. "The Case for a 100 Percent Gold Dollar". mises.org. Erişim tarihi: 28 Ocak 2017. 
  2. Yasama Yılı Açılışlarında Cumhurbaşkanlarının Konuşmaları – 2 sayfa 31