Ebussuud Efendi

  • Nameşru nesneye Emr-i Sultani olmaz (Meşru olmayan işte sultanın hükmü geçersizdir)[1]
  • Kızılbaşlar’ın topluca öldürülmeleri helal olup, bu din uğruna yapılan büyük savaştır. Bu savaşta ölmek de şehitliğin en ulusudur.[2]

KaynakçaDüzenle

  1. Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu.
  2. Ali Yıldırım (2001) Osmanlı Engizisyonu ve Zulmün Tarihi: Katliam, İşkence, Taciz. Toplumsal Dönüşüm Yayınları.