• Diyojen, yolda kendisini sevmeyen biriyle karşılaşır: Adam:"Ben edepsizlere yol vermem ,der. Diyojen de "ben veririm" der ve yoldan çekilir.
Adem-i zâde eger bî-edeb est, âdem nist (âdem oğlu eğer ki edepsizdir, âdem değildir.)

Fark der cism-i benî âdem ü hayvan edeb est(âdem ve hayvan cinslerinin cismindeki fark edeptir)
Çeşm be küşâ-yı bi-bîn cümle kelâmullâh râ (gözünü aç bak cümle kelamullaha)
Ayet âyet hemegî ma’nî-i kur’ân edeb est (ayet ayet bütün manası kur’an’ın edeptir)
Mevlana Celaleddin-i Rumi

İnsanın ilim ve edebi, en büyük varlığıdır. Eskimez, çürümez, kaybolmaz. MEVLÂNA Celâledin-i Rûmî (K.S.)

Yürürken başımın yerde olması sizi rahatsız etmesin. Benim tek derdim, yere düşen edebinize takılmamak. MEVLÂNA Celâledin-i Rûmî (K.S.)

insanla hayvan arasında ki fark edeptir. MEVLÂNA Celâledin-i Rûmî (K.S.)

Güzeli güzel eden edeptir, edep güzeli sevmeye sebeptir. MEVLÂNA Celâledin-i Rûmî (K.S.)

Dünya gecesinin aydınlatacak şemâların en güzeli ve parlağı: Edeptir. MEVLÂNA Celâleddin-i Rûmî (K.S.)

Sen bizim suretimize değil, ahlakımıza bak. Mevlana Celaleddin-i Rumi

Allah’tan edebe muvaffak olmayı dileyelim Edebi olmayan kimse Allah’ın lütfundan mahrumdur. MEVLÂNA Celâledin-i Rûmî (K.S.)

Edep bir damladır, damladı mı yok olur. Hz. Ali (r.a)

Akıl gibi mal, iyi huy gibi dost, edep gibi miras ve ilim gibi şeref olmaz. Hz. Ali (r.a)

Erkeğin tesettürü göz kapaklarıdır. Hz.ALİ r.a.

En güzel edep, güzel ahlaktır. Hz.Ali (R.A.)

Edepsiz olan kimsenin ayıpları çok olur. Hz. Ali ra

Edeb, had tanımaktır. Hz. Ali ra

Edep, aklın suretidir. Hz. Ali ra

Çocuğunuzun yedi yıl oyun oynamasına müsade ediniz ve yedi yıl ona yaşam edebini öğretiniz. Hz.Ali ra.

  • Edep bir tac imiş nur-i hüda’dan ,Giy ol tacı emin ol her belâdan — Türk atasözleri
  • Eddibu’n-nefse eyyühe’l-ahbabu (nefsinizi edepli kılın ey dostlar) , Turuku’d-dini kulluha edebu' (dinin tüm yolları edeptir) - İslam Atasözü
  • "El-fazlu bi’l-edeb, lâ bil asli ve’n-neseb"(erdem edeptedir, soy sopta değil) - İslam Atasözü
  • "Men lem yüeddibhü’l-ebevan" (Ailesinde edeplenmeyenleri) ,"Yüeddibhü’l-melevan."(zaman ve koşullar edeplendirir) - İslam Atasözü
  • Bi-edeb ra edeb kerden edeb est (Edepsize edeple karşılık vermek edeptendir) - Pers Atasözü
  • Nabi'den
Hadd-i zâtında kim olmazsa edib (edebli) ,
Feleğin sillesi eyler te’dib (edeplendirir)
  • İnsana aklı kazandıracak şey edeptir.
  • Edebi kaybeden kimse kötülükten zevk alır. Eflatun (Telhisü Nevamis-i Eflatun'dan syf.47 Kanun ve ilkelerin ruhuna uymayanlara ihtarından )
  • Kanun sahibinin en önemli vazifesi ; gayret gösterip edebi gerçekleştirmek ve yerleştirmektir.
  • Edep , devlet başkanları ve benzeri kişilerin tabiatına yerleşince bunu neticesi olarak iyilikler çoğalır, bunlar iyi olarak görülüp beğenilir. Böylece halkata bunların gerçek olduğuna inanır ve iyiliklerin kabulünde birleşir. İşte istenen istikamet budur.Telhis-u Nevamis-ul Eflatun s48