Erzurumlu İbrahim Hakkı

Osmanlı bilgin
Erzurumlu İbrahim Hakkı
Doğum tarihi 18 Mayıs 1703
Doğum yeri Erzurum - Hasankale
Ölüm tarihi 22 Haziran 1780
Ölüm yeri Erzurum
Vikipedi maddesi
Vikiveri öğesi
 • Hiç ummadığın yerde, nâgâh açılır perde, derman erişir derde.
 • Mevlâm görelim neyler, neylerse güzel eyler.
 • Cimri ve korkakla istişâre etme.
 • Halk ölüm sandıgı hoş-vuslat imiş ey Hakkî
  Îd-i ekberdir o sanma ki memâtım geldi
(Ey Hakkî, halkın ölüm sandığı hoş bir vuslat imiş; o büyük bir bayramdır, ölümüm geldi sanma.)
 • Yâ ölür yâ ayrılır yâ terk eder
  Her kim andan gayrı yâr oldu sana
(Allah'tan başka herkes geçici, ölümlüdür.)
 • Aşk mesti fârig olmuşdur hayât u mevtden
  Gülşen ü kül-hen ana hoşdur yâ cennet yâ sakar
(Aşk sarhoşu olan âşık, hayat ve ölümden uzaktır; onlar için gül bahçesi ile külhan veya cennet ile cehennem aynıdır.)
 • Fakir eder ki ölümdür katımda şehd ü şeker
  Emîr eder ki ölümden katı cebân oldum
(Fakir der ki, ölüm benim katımda bal ve şekerdir; emir der ki, ölümden çok korkar oldum.)

Konuyla ilgili diğer Wikimedia sayfaları:

Vikipedi'de Erzurumlu İbrahim Hakkı ile ilgili ansiklopedik bilgi bulunmaktadır.