Fahreddin Razi

İslâm bilgini, fizikçi ve müfessir
Fahreddin Razi
Doğum tarihi 1150
Doğum yeri Rey
Ölüm tarihi 1210
Ölüm yeri Herat
Vikipedi maddesi
Vikiveri öğesi
  • (Yasin sûresinin 5. âyetinde geçen "Aziz" ve "Rahim" isimleri ile ilgili olarak) Ayetteki, "Azîz ve Rahîm" ifadesi şuna işarettir. Melik (padişah), bir elçi (resul) gönderdiğinde, kendilerine elçi gönderilenler ya gönderilene karşı çıkıp, ona hainlik ederler. Bu durumda da, o melîk onlardan, eğer azîz ise intikam alır. Yahut da onlar, bu elçiden çekinip, ona ikramda, itaatta bulunurlar. Bu durumda da, melik eğer rahîm ise, onlara acır. Yahut şöyle de diyebiliriz: Elçi olarak gönderilenin elinde, bazı şeyleri yasaklama, bazı şeyleri ise serbest etme yetkisi vardır. Binâenaleyh yasaklama işi, azîz (kudretli) oluşla ilgilidir, serbest etme, mubah kılma işi ise, rahmetle ilgilidir.