Mahtumkulu Firaki

(Firakî sayfasından yönlendirildi)
  • Dünyanın gül bahçesinde hiç kimsenin akıl erdiremediği bir sırdır şu: "Kargalar her yerde serbest de bülbül kafeste tutsak."
Gülşeninde âlemin bu sırra ermez hîç kes
Zâğlar âzâde vü bilbil giriftâr-ı kafes