Fransa İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi

  • Mülkiyet dokunulmaz ve kutsal bir hak olması nedeniyle, yasa ile belirlenen kamu ihtiyacı açıkça gerekmedikçe, adil ve peşin bir tazminat ödenmedikçe, kimse bu haktan yoksun bırakılamaz.