Georges Politzer
Dosya:Georges Politzer.jpg
Fransız marksist yazar ve felsefecidir. "Kızıl Kafalı Filozof" olarak tanınır.
Doğum tarihi 3 Mayıs 1903
Doğum yeri Nagyvárad, Avusturya
Ölüm tarihi 23 Mayıs 1942
Ölüm yeri Fort Mont-Valérien
Vikipedi maddesi

Georges Politzer (3 Mayıs 1903 - 23 Mayıs 1942), Macar kökenli Fransız marksist yazar ve felsefecidir. "Kızıl Kafalı Filozof" olarak tanınır.

Sözleri

değiştir
 • Mülkiyet, hırsızlıktır.
 • Tarih, insanların eseridir.
 • Ölümün bağrında yaşam vardır.
 • Felsefe, yeniden bir risk içerecektir.
 • Hiçbir şey sabit değildir; her şey akar.
 • Bilgi, "dünyayı ve insanı bilme" demektir.
 • Sömürücü her sınıfın devlete ihtiyacı vardır.
 • Genç olan yaşlanır; bugün yaşayan yarın ölür.
 • Sömürücü sınıfların iktidar gücü yalana dayanır.
 • Materyalistler ise, dünya nesnel bir gerçektir derler.
 • Sarayda başka türlü düşünülür, kulübede başka türlü.
 • Marksist teori bir dogma değil, eylem için bir klavuzdur.
 • İnsan Hakları Yasası insanın elinden düşeli çok olmuştur.
 • Gerekiyorsa, büyük bir dürüstlükle kendi kendini yenile!
 • Dünyayı, olduğu gibi, gerçek yüzüyle görmek, materyalizmdir.
 • İnsanların kimisi çalışır, kimisi de bu çalışanların emeğini sömürür.
 • Bilim, fikirlerin boşluk içinde var olduklarını kavramamıza izin vermiyor?
 • Yöneticiler, bizim ölüm süremizi uzatmak için yaşam süremizi kısaltıyorlar.
 • Bilinç, safra gibi ya da bir hormon gibi bir şey değildir. Bir eylemdir, bir işlevdir.
 • Eğer koşullar insanı biçimlendiriyorsa,bu koşulları insanca biçimlendirmek gerekir.
 • Materyalist felsefe, işte buradan, yani fenomenleri bilime dayanarak açıklama isteğinden doğmuştur.
 • Entelektüel bağımsızlık, eleştirel zeka, tepkiye boyun eğmek değil, tersine boyun eğmemek demektir.
 • Gerçekten de felsefe yapmak, kahramanlık zamanlarında olduğu gibi yeniden tehlikeli bir mesleğe dönüşecek.
 • Karşıtlar çatışma halindedirler ve değişmeler bu çatışmalardan doğar; böylece değişme, çatışmanın çözümüdür.
 • Aklımızda tutmamız gereken esas şudur ki, biz, duygulara, düşüncelere, fikirlere, gördüğümüz ve duyduğumuz için sahibiz.
 • Bilim, yüzyıllar boyunca gelişme gösterdikçe, insanlar, evreni, bilimsel deneylerden yola çıkarak, maddi fenomenlerle açıklamaya girişmişlerdir.
 • Filozoflar yeniden gerçeğin dostları olacaklar, ama aynı zamanda tanrıların düşmanları, devletin düşmanları ve gençliğin yozlaştırıcıları olacaklar.
 • İlkel insanlar, önce saydam eş biçiminde ve sonra ruh biçiminde, insanın ölümünden sonra da yaşadığı ruhsal ilkeyi benimseyerek, tanrılar yarattılar.
 • Yoksullaştırılan yığınların emeğinin ürününü, yüzyıllar boyunca kendilerine mülk edinen kapitalistler, yığınları mülksüzleştirmişlerdir. Sosyalizm, mülksüzleştirenlerin mülksüzleştirilmesidir. George Politzer
 • Demek ki, ilk insanların bilgisizliği, onların araştırmalarına bir engeldi.Bunun içindir ki tarih boyunca, bu bilgisizlik nedeniyle, dünyayı olağanüstü güçlerle açıklamak isteyen dinlerin ortaya çıktığını görüyoruz. George Politzer
 • Bilgisizlik, ilk insanların araştırmalarını engelleyen bir şey olmuştur. Böylece, bu bilgisizlikten dolayı, tarih boyunca bir takım dinlerin ortaya çıktığına tanık oluyoruz. Ortaya çıkmış olan bu dinler de evreni açıklamayı istemişlerdir. Ne var ki, bu açıklamalar, doğaüstü güçlerle yapılmak istendiğinden bilimsel olmayan açıklamalardır.

Konuyla ilgili diğer Wikimedia sayfaları:

Vikipedi'de Georges Politzer ile ilgili ansiklopedik bilgi bulunmaktadır.