Hebenneka

Osmanlıcada ahmak olduğu halde kendini zeki sananlara söylenen söz. Araplardan kaynaklanmış gibi görünse de, aslında Mağriplilerin maşrıklıları hicvetmek için kullandığı bir isimdir.


  • Ahmaklığıyla ün salmış Yezid adlı bir Arap.9.yy'da yaşamış.Bazen kendisini kaybedermiş.Önüne gelene bu soruyu sorarmış.
Beni gördünüz mü?
  • Bir hırsız Hebenneka'nın pabuçlarını çalmış, komşular görüp haber vermişler:
-Şu yana gidiyordu, ayakkabıların da elindeydi.
Hebenneka hemen ayaklarına bakmış:
-Çok şükür, ayaklarım yerinde...
  • Gece yarısı uyanan Hebenneka horoz taklidi yaparak ötmeye kalkışınca karısı sormuş:
- Ne yapıyorsun bu saatte?
- Sen uyumana bak, demiş, yarın çok işim var, sabah çabuk olsun diye Güneş'i kandırıyorum.
  • Hebenneka kaybolmamak için boynuna bir gerdanlık takmış. Uyurken kardeşi gerdanlığı alıp kendi boynuna geçirmiş.
Uyanınca şaşırmış:
-Kardeşim, demiş, sen ben olmuşsun anladım ama acaba ben kimim?