Henry Wilson Allen

  • Başkalarının yapamadığını yapmak kabiliyettir. Kabiliyetin yapamadığını yapmak ise dahilik.