Hiyerarşi

birbirine bağlı birden çok seviyeye veya kademeye sahip elemanlar sistemi
  • Her türlü otorite ve hiyerarşi sorgulanmalı ve bunların meşrutiyeti ispatlanmalıdır... Meşruiyetini ispatlayamayan her türlü otorite gayrimeşrudur ve devrilmelidir.