Hiyerarşi

birbirine bağlı birden çok seviyeye veya kademeye sahip elemanlar sistemi

Noam ChomskyDüzenle

  • Her türlü otorite ve hiyerarşi sorgulanmalı ve bunların meşrutiyeti ispatlanmalıdır... Meşruiyetini ispatlayamayan her türlü otorite gayrimeşrudur ve devrilmelidir.