Hukuk hakkındaki alıntılar:

Kaynaklı

değiştir
 • Yasalardan daha çok, daha ağır, daha geniş haksızlıklara yol açan ne vardır?

Kaynaksız

değiştir
 • İyi yasalar, kötü davranışların evladıdır.
 • Yasalar fakiri ezer ve zenginler ise yasaları yönetir.
 • Ekonominin tabii kanunları vardır. Bu kanunların dışına çıkarak nehri tersine akıtmayalım.
 • Kanunların sayısı ne kadar fazla ise yolsuzluk o kadar fazla olur.
 • Kanunların çok olduğu yerde devlet daha yozlaşır.
 • Kanunları severim faydalıdırlar, ama uygulanmadıklarında işe yaramazlar.
 • Yasa bir insanın bir eylemde bulunması veya eylemin sınırlandırılmasının ölçüsü ve kuralıdır; lex (yasa), ‘ligare’ (bağlı kılmak) kelimesinden türetilmiştir ve bir kimsenin eylemlerinden ‘bağlı tutulmasını’ ifade eder.
 • Kanun düzendir, iyi kanun iyi düzendir.
 • Eğer yasalara saygı gösterilmesini istiyorsak, önce saygı duyulacak yasalar yapılması lazımdır.
 • İnsanlar yasaları, adaletin işlemesi ve şiddetin onun kölesi olması için oluşturdu.
 • Tecrübelerim bana gösterdi ki, hukuka bağlı olmayan bir hükûmet uzun müddet ayakta kalamaz. Böyle hükûmetler çıplak olup, kendini gören herkese karşı gözlerini yere diken ve kimsenin yanında hürmet ve itibarı olmayan birine benzerler. Hatta böyle bir hükûmet, tavanı, kapısı, avlu duvarları olmayan ve her önüne gelenin içeriye daldığı bir eve de benzetilebilir.
 • Demokrasi, temsili ve çoğulcu karakteri ile seçmene hesap verilmesini, kamumakamlarının hukuka uymak yükümlülüğünü ve adaletin yansız bir şekilde dağıtılmasını da zorunlu kılar. Kimse hukukun üstünde olamaz.
  • Paris Şartı
 • Hiç kimse onu bulandırmadığı ve ihlal etmediği sürece hukuk, teneffüs ettiğimiz hava gibi görünmez ve tutulmaz bir şekilde etrafımızı kaplar. Hukuk ancak kaybettiğimizi anladığımız zaman değerinin farkına vardığımız sağlık gibi sezilmez bir şeydir.
 • Bizi koruyan hukuk kuralı değildir, kuralı koruyan biziz.

Eflatun ve Kanunlar

değiştir
 • İyi görüp beğenen yani düzgün insan kanuna sarılır.
  • (Telhis-u Nevamis-ul Eflatun s46)
 • kabilecilik ailecilik kanunsuzdur, fayda sağlamaz.
  • (Telhis-u Nevamis-ul Eflatun s46)
 • Bir hüküm , bütün insanların aynı şekilde sarılması gereken şey değildir. Mesela ihtiyarın raksı gibi.
  • (Telhis-u Nevamis-ul Eflatun s40)

Konuyla ilgili diğer Wikimedia sayfaları:

Vikisözlük'te Hukuk ile ilgili kelime açıklaması bulunmaktadır.

Vikipedi'de Hukuk ile ilgili ansiklopedik bilgi bulunmaktadır.