II. Mustafa

22. Osmanlı padişahı
II. Mustafa
II. Mustafa.jpg
22. Osmanlı padişahı II. Mustafa
Doğum tarihi 6 Şubat 1664
Doğum yeri Edirne
Ölüm tarihi 29 Aralık 1703
Ölüm yeri Kostantiniyye
Wikipedia-logo-v2.svg Vikipedi maddesi
Notification-icon-Wikidata-logo.svg Vikiveri öğesi

II. Mustafa, 1695-1703 arası hüküm sürmüş 22. Osmanlı padişahı.

 • Zevk ve sefayı kendimize haram eyledik.[1]
(Tahta geçince söylemiştir.)
 • Bana ağırlık ve hazine lazım değil. Yerinde kuru ekmek yerim. Vücudumu din uğruna esirgemem. Her ne denli zahmet arzulanırsa, sabr-ü tahammül eylerim. Halka hizmet tamama ermeyince seferden dönmem. Elbette kendim giderim![2]
(Sefere çıkmak isteğini nazikçe reddeden sadrazama söylemiştir.)
 • Rusları sarayımın içine bırakırım da, Karadeniz'de dolaşmalarına asla izin vermem[3]
(İstanbul Antlaşması'ndaki koşullar üzerine söylemiştir.)
 • "Kal’a kapularu demürden yapılmak üzere emrittüm, küsûr meremmetını bir gün evvel tekmil itmeğe sa’y idüp bir hoş yaptıra gör. Sâir senelerden ziyâde muhafazacı asker koyup Âsitâneden mesârif içün akçe eksik itmem ve mütebeât iden reayayı çiğnetmeyüp zulm ettürme."[4]
(Belgrad muhafızı Amcazâde Hüseyin Paşa'ya II. Avusturya seferi dönüşü; bölgenin korunması, tamir ve bakım işlemlerini zamanında yaptırması, halkın hukukuna saygı göstermesi gibi birtakım talimatları hususunda.)
 • "Seni ve serhadd-i İslâm'ı ve muhafazada olan asker-i mansure kullarımı Allah’a emânet eyledim."[5]
(Sultan II. Mustafa, II. Avusturya seferini kazandıktan sonra, Belgrad üzerinden İstanbul'a dönerken, Belgrad’a muhafız olan Amcazâde Hüseyin Paşa'ya ettiği dua.)
 • "Hidmet-i ibadullahda sadakatin sem’i hümâyunum olmuştur, berhudar ol"[6]
(Amcazâde Hüseyin Paşa'ya verilen emirleri harfiyen yerine getirmesinden çok memnun olan padişahın. Belgrad’a avdetinden (10 Ağustos 1697) sonra onu adil köşkünde huzuruna kabul ederek, yapmış olduğu hizmet ve sadakatinden dolayı iltifatı.)

KaynakçaDüzenle

 1. Türklerin Altın Kitabı, Refik Özdek, Cilt IV-s.675
 2. Türklerin Altın Kitabı, s.676
 3. Türklerin Altın Kitabı, s.681
 4. Nusretnâme, C. I, s. 202-205; Râşid, C. II, s. 381.
 5. a.g.e
 6. Nusretnâme, C. I, s. 269, 273, 277.
II. Mustafa ile ilgili daha fazla bilgiye Vikipedi'den ulaşabilirsiniz.