José Ortega y Gasset

İspanyol düşünür ve yazar
José Ortega y Gasset
İspanyol şair ve filozof
Doğum tarihi 9 Mayıs 1883
Doğum yeri Madrid
Ölüm tarihi 18 Ekim 1955
Ölüm yeri Madrid
Vikipedi maddesi
Vikiveri öğesi

Sözleri değiştir

 • Ben benliğimle ortamımın toplamıyım.
 • Hayat, kelimenin kesin anlamıyla bir dramdır.
 • Yaşamak, bir ortamın çaresiz tutsağı olmaktır.  
 • Ölüm bir birliktelikten geriye kalan yalnızlıktır.  
 • Hayat ne olduğunuz değil, ne olmak istediğinizdir..  
 • Hiç bir şey, kitle kültüründeki yozlaşma kadar çabuk bulaşmaz.   
 • İlerlemek varlığı biriktirmektir, gerçeği hazineye dönüştürmektir.
 • İnsanın doğası olmaz; sahip olduğu bir şey varsa o da kendi tarihidir.  
 • Kitle insanı mantığa kulak vermez; yalnızca başı derde girince öğrenir.
 • Düşünmek için yaşamayız, tersine: hayatta kalabilmek için düşünürüz.
 • Bana dikkatinizi neye ayırdığınızı söyleyin, size kim olduğunuzu söyleyeyim.
 • Seveni kurtarabilecek tek şey dıştan gelecek şiddetli bir şok, ona zorla dayatılacak bir tedavidir.
 • Gerçeğin tersine, düşündüklerimiz ve duyduklarımız birbirinden kopuk, çelişik ve çok biçimlidir.
 • Önemli olan görünen şey değildir, insanla ilintili bir şeyin iyice görülmesidir, hem ne olursa olsun.
 • Yaşam” demek “burada ve şimdi” demektir; çünkü yaşam burada ve şimdi yapmamız gerekenlerdir.
 • Kimse, kendi gölgesinin dışına sıçrayamaz, sahip olduğu inançların dışında bir inanca da sahip olamaz.  
 • Persler, Asurlar, İbraniler “bilgi peşinde” koşmamışlardır, çünkü gerçeğin Tanrı olduğuna inanmışlardır.
 • Nerede ortaya çıkarsa çıksın erme durumundaki coşku insanın, dünyanın ve kendisinin dışında olmasına dayanır.
 • Tarih de gıdasını, ziraat gibi, tepelerden değil, vadilerden, üstün kalitede insanlardan değil, vasati sosyal seviyeden alır.
 • İnsan sistemi kendiliğindenliğin yerine tümüyle geçebilseydi, kişiliğinin gölgeli derinliklerine dalmak için hiç bir neden kalmazdı.
 • Aşık olan bir insanın ruhu, kapalı kalmış hasta odasının kokusunu taşır - bu odanın havası, bayatlamış nefes kokusuyla doludur.
 • Mazi, tıpkı bir ağacın köküne benzer. Ağaç ne kadar büyür se büyüsün, onun en yüksekteki yaprakları bile köke daima muhtaç. Çünkü hayat suyu ancak bu yolla gelir.
 • Zihin genelde kişiliğin atılmış, kullanılmadığından ötürü küflenmiş, durur. Dışarıdan hazır alıp üstünde hiç kafa yormadığı, kendi akıl makinesinin üretmediği formüllerle yaşar.
 • Sanat, bir tabloyu seyrettiğimizde ya da bir kitabı okuduğumuzda ruhumuzda olup biten bir olaydır. O olayın ortaya çıkması için bizim ruhsal düzeneğimizin iyi işlemesi gerekir.
 • Evin hanımı, hizmetçinin aklının başka yerde olduğuna dikkat etmeye başlayınca kızın aşık olduğunu anlar. Zavallı hizmetçinin dikkati, çevresindeki nesnelere yönelme özgürlüğünü yitirmiştir artık.
 • Zeki insan, kendisini kendi aptallığından koruyarak yaşar; aptallığını, ortaya çıkar çıkmaz anlar ve onu yok etmeye çalışır; oysa aptal insan, kendi aptallığına, koşulsuz olarak, büyülenmişçesine teslim olur.
 • İnsanın geri dönüşü yoktur, varlığı gereği hep kendi kendinin önünde gitmeye zorunludur, geçmiş zamanın falan anı geri dönemez diye değil, tersine: Zaman geri dönmez, çünkü insan olmuş olduğu şeye geri dönemez.

Konuyla ilgili diğer Wikimedia sayfaları:

Vikipedi'de José Ortega y Gasset ile ilgili ansiklopedik bilgi bulunmaktadır.