Judith Butler

Amerikalı filozof
Judith Butler
Amerikan feminist filozof.
Doğum tarihi 24 Şubat 1956
Doğum yeri Cleveland
Vikipedi maddesi
Vikiveri öğesi

Judith Butler, Amerikan post-yapısalcı feminist filozof.

Sözleri

değiştir
  • Toplumsal cinsiyet kimliğini idrak edilebilir kılan kültürel matris bazı tür "kimliklerin", yani toplumsal cinsiyetin cinsiyetten kaynaklanmadığı, arzu pratiklerinin de cinsiyet ya da toplumsal cinsiyetten "kaynaklanmadığı" kimliklerin "var" olama­masını gerektirir.
    • Cinsiyet Belası
  • Cinsiyet-toplumsal cinsiyet ayrımı radikal dil bilimsel inşacılık nosyonu ile beraber ele alındığında, sorun daha da zor bir hal alır, şöyle ki, toplumsal cinsiyetin önceleyeni olarak kabul edilen "cinsiyet"in kendisi bir varsayıma dönüşür, bir inşa, dil sınırları içinde sunulan, dili önceleyen, inşayı önceleyen bir inşa haline gelir. İnşanın önceleyeni olarak varsayılan bu cinsiyet algısı, var sayılmanın sonucu olarak, tam da bu varsayımın bir yansıması, inşanın inşası haline gelir. Toplumsal cinsiyet, cinsiyetin sosyal inşasıysa ve bu "cinsiyet"e onun inşasının aracılığı dışında ulaşmanın bir yolu yoksa, sadece cinsiyetin toplumsal cinsiyet tarafından kavrandığı değil, bu "cinsiyet"in doğrudan bir ulaşımın olmadığı dilöncesi bir alanda önceyi kapsayan bir şekilde oluşturulan kurgu gibi bir şey, hatta belki de bir fantezi haline geldiği ortaya çıkar.
    • Bela Bedenler