Kaşgarlı Mahmut

Kaşgarlı Mahmut
Doğumu
1008
Kaşgar, Karahanlı İmparatorluğu
Ölümü
1105
Kaşgar, Karahanlı İmparatorluğu


  • Türkler Tanrı tarafından bütün kavimlere üstün kılındı!
  • Dil ile düğümlenen, diş ile çözülmez.
  • Tay at olunca at dinlenir, çocuk adam olunca ata dinlenir.
  • Irak yerin haberini kervan getirir.
  • İyi adamın kemikleri erir, adı kalır.
  • Bir karga ile kış gelmez.
  • Deve yükü aş olsa, aça az görünür.
  • Onlara Tanrı Türk adını verdi ve Onları yeryüzüne hakim kıldı.
  • Kurt, komşusunu yemez.

Konuyla ilgili diğer Wikimedia sayfaları:

Vikipedi'de Kaşgarlı Mahmut ile ilgili ansiklopedik bilgi bulunmaktadır.