Kalite

aşağılık veya bir şeyin üstünlüğü; farklı insanlar tarafından farklı şekilde anlaşılabilecek algısal, koşullu ve biraz öznel bir özellik