• Elinde olanla kanaat etmelidir. İnsan her şeyde birinci olamaz. — Ezop