Keşmir atasözleri

  • Ahmak adama öğüt vermek, sincaba tuz vermeye benzer.