Komünist Parti Manifestosu

Karl Marx ve Friedrich Engels'in 1848 tarihli yayını
Komünist Parti Manifestosu
Yazarı Karl Marx, Friedrich Engels Bunu Vikiveri'de düzenle
Yayın tarihi 21 Şubat 1848 Bunu Vikiveri'de düzenle
Türü political manifesto Bunu Vikiveri'de düzenle
Vikipedi maddesi
Vikiveri öğesi

Komünist Parti Manifestosu, uluslararası bir örgüt olan Komünistler Birliği'nin görevlendirmesi üzerine, Karl Marx ve Friedrich Engels tarafından hazırlandı. 1847 Aralık ve 1848 Ocak tarihleri arasında, yazılan Manifesto, ilk olarak 1848 Şubat'ında, Londra'da basıldı.

Alıntılar

değiştir
  • Avrupa'da bir hayalet dolaşıyor - komünizmin hayaleti. Eski Avrupa'nın tüm güçleri, papa ve çar, Metternich ve Guizot, Fransız radikalleri ve Alman polisleri, bu hayaleti kovmak üzere kutsal bir ittifak kurdu.
  • Özel mülkiyeti kaldırmak istediğimiz için dehşete düşüyorsunuz. Ama mevcut toplumunuzda özel mülkiyet, üyelerinizin onda dokuzu için zaten kalkmıştır ve tam da onda dokuzu için varolmadığı için vardır! Yani bizi, zorunlu ön koşulu toplumun çok büyük çoğunluğunun mülksüzlüğü olan bir mülkiyet biçimini kaldırmayı istemekle suçluyorsunuz. Kısacası, bizi, mülkiyetinizi ortadan kaldırmayı istemekle suçluyorsunuz. Kuşkusuz, tam da bunu istiyoruz!
  • Komünistler, görüşlerini ve amaçlarını gizlemeye tenezzül etmezler. Hedeflerine, ancak şimdiye kadarki tüm toplum düzeninin zorla yıkılması yoluyla ulaşılabileceğini açıkça ilan ederler. Varsın egemen sınıflar bir komünist devrim karşısında titresin. Proleterlerin zincirlerinden başka kaybedecekleri bir şeyleri yok. Kazanacakları bir dünya var.
  • Bütün ülkelerin işçileri, birleşin!