Kostantiniyye

İstanbul'da Sarayburnu ve çevresine (Fatih) tekabül eden tarihî şehir, Bizans ve daha sonra Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti
Kostantiniyye
Vikipedi maddesi
Vikiveri öğesi
  • Hakiki sanat muhteşem bir şehir vücuda getirmek ve halkının kalbini saadetle doldurmaktır.
    • (II. Mehmet, Fatih Camii Vakfiyesi)
  • Kostantiniyye'den daha görünüşlü ya da ticarete daha müsait bir başka şehir yoktur.
    • (Ogier Ghishainde Busbecg)