Koyun

Çift toynaklı geviş getiren bir memeli
Koyun
Vikipedi maddesi
Vikiveri öğesi