Kutsal Kitap

Yahudiliğin ve Hristiyanlığın kutsal metinlerini oluşturan kitapların kanonik bir koleksiyonu
Kutsal Kitap (Kitab-ı Mukaddes)
 • Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı.
Yer boştu, yeryüzü şekilleri yoktu; engin karanlıklarla kaplıydı. Tanrı’nın Ruhu suların üzerinde hareket ediyordu.
Tanrı, “Işık olsun” diye buyurdu ve ışık oldu.
 • Yaratılış 1:1-3
 • “Tanrı'yı seviyorum” deyip de kardeşinden nefret eden yalancıdır. Çünkü gördüğü kardeşini sevmeyen, görmediği Tanrı'yı sevemez.
 • 1. Yuhanna 4:20
 • Size şu buyruğu veriyorum: Birbirinizi sevin!
 • Yuhanna 15:17
 • Sevgili kardeşlerim, birbirimizi sevelim. Çünkü sevgi Tanrı’dandır. Seven herkes Tanrı’dan doğmuştur ve Tanrı’yı tanır. Sevmeyen kişi Tanrı’yı tanımaz. Çünkü Tanrı sevgidir.
 • 1. Yuhanna 4:7-8
 • Tanrı’nın bize olan sevgisini tanıdık ve buna inandık. Tanrı sevgidir. Sevgide yaşayan Tanrı’da yaşar, Tanrı da onda yaşar.
 • 1. Yuhanna 4:16
 • Tanrı'yı sevmek O'nun buyruklarını yerine getirmek demektir. O'nun buyrukları da ağır değildir.
 • 1. Yuhanna 5:3
 • Birbirinizi sevmekten başka hiç kimseye bir şey borçlu olmayın.
 • Romalılar 13:8
 • Rab İsa Mesih'in lütfu, Tanrı'nın sevgisi ve Kutsal Ruh'un paydaşlığı hepinizle birlikte olsun.
 • 2. Korintliler 13:14
 • Mutlu yürek yüzü neşelendirir,
Acılı yürek ruhu ezer.
 • Süleyman'ın Özdeyişleri 15:13
 • Her bakımdan alçak gönüllü, yumuşak huylu, sabırlı olun. Birbirinize sevgiyle, hoşgörüyle davranın.
 • Efesliler 4:2
 • Sevgiyi, sadakati hiç yanından ayırma,
Bağla onları boynuna,
Yaz yüreğinin levhasına.
Böylece Tanrı'nın ve insanların gözünde
Beğeni ve saygınlık kazanacaksın.
 • Süleyman'ın Özdeyişleri 3:3-4
 • Ne iyi, ne güzeldir,
Birlik içinde kardeşçe yaşamak!
 • Mezmurlar 133:1
 • Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla bizi zafere ulaştıran Tanrı'ya şükürler olsun!
 • 1. Korintliler 15:57
 • Tanrı, bizde etkin olan kudretiyle, dilediğimiz ya da düşündüğümüz her şeyden çok daha fazlasını yapabilecek güçtedir.
 • Efesliler 3:20
 • “Benim payıma düşen RAB'dir” diyor canım,
“Bu yüzden O'na umut bağlıyorum.”
 • Ağıtlar 3:24
 • Ne mutlu doğruluğa acıkıp susayanlara!
Çünkü onlar doyurulacaklar.
 • Matta 5:6
 • Ne mutlu merhametli olanlara! Çünkü onlar merhamet bulacaklar.
 • Matta 5:7
Ne mutlu barışı savlayanlara! Çünkü onlara Tanrı oğulları denilecek.
 • Ne mutlu barışı savlayanlara! Çünkü onlara Tanrı oğulları denilecek.
 • Matta 5:9
 • Ne mutlu doğruluk uğruna zulüm görenlere! Çünkü Göklerin Egemenliği onlarındır.
 • Matta 5:10
 • Sizin ışığınız insanların önünde öyle parlasın ki, iyi işlerinizi görerek göklerdeki Babanız’ı yüceltsinler!
 • Matta 5:16
 • Hoş sözler petek balı gibidir,
Cana tatlı ve bedene şifadır.
 • Süleyman'ın Özdeyişleri 16:24
 • Öyle yol var ki, insana düz gibi görünür,
Ama sonu ölümdür.
 • Süleyman'ın Özdeyişleri 16:25
 • Yıkıma götüren dostlar vardır,
Ama öyle dost var ki, kardeşten yakındır insana.
 • Süleyman'ın Özdeyişleri 18:24
 • Sıkıntıya düşünce RAB’be seslendim;
Yanıtladı beni.
Ya RAB, kurtar canımı yalancı dudaklardan,
Aldatıcı dillerden!
 • Mezmurlar 120:1-2
 • Seven kişi komşusuna kötülük etmez. Bu nedenle sevmek Kutsal Yasa’yı yerine getirmektir.
 • Romalılar 13:10
 • Babam bana şunu öğretti:
“Söylediklerime yürekten sarıl,
Buyruklarımı yerine getir ki yaşayasın.”
 • Süleyman'ın Özdeyişleri 4:4
 • Kötülerin yoluna ayak basma,
Yürüme alçakların yolunda,
O yoldan sakın, yakınından bile geçme,
Yönünü değiştirip geç.
 • Süleyman'ın Özdeyişleri 4:14-15
 • Dikkat edin! Yapmanız gereken doğru işleri gösteriş için insanların gözü önünde yapmayın. Öyle yaparsanız, göklerdeki Babanızdan ödül alamazsınız.
 • Matta 6:1
 • Başkalarının suçlarını bağışlarsanız, göksel Babanız da sizin suçlarınızı bağışlar.
Ama siz başkalarının suçlarını bağışlamazsanız, Babanız da sizin suçlarınızı bağışlamaz.
 • Matta 6:14-15
Ben onlara senin sözünü ilettim, dünya ise onlardan nefret etti. Çünkü ben dünyadan olmadığım gibi, onlar da dünyadan değiller.
 • Ben onlara senin sözünü ilettim, dünya ise onlardan nefret etti. Çünkü ben dünyadan olmadığım gibi, onlar da dünyadan değiller.
 • Yuhanna 17:14
 • Her şeyden önce de yüreğini koru,
Çünkü yaşam ondan kaynaklanır.
 • Süleyman'ın Özdeyişleri 4:23
 • Her şey anlamsız.
 • Rab’bin önünde kendinizi alçaltın, sizi yüceltecektir.
 • Yakup 4:10
 • Sana umut bağlayan hiç kimse utanca düşmez;
Nedensiz hainlik edenler utanır.
 • Mezmurlar 25:3
 • Bana iman edenin içinden diri su ırmakları akacaktır.
 • Yuhanna 7:38
 • Mesih'in sevgisinden bizi kim ayırabilir? Sıkıntı mı, elem mi, zulüm mü, açlık mı, çıplaklık mı, tehlike mi, kılıç mı?
 • Romalılar 8:35
 • Ey kötülük yapanlar,
Uzak durun benden,
Çünkü RAB ağlayışımı işitti.
 • Mezmurlar 6:8
 • Servetini büyütmek için yoksulu ezenle zengine armağan verenin sonu yoksulluktur.
 • Süleyman'ın Özdeyişleri 22:16
 • Tanrı bizi Mesih İsa'da, Mesih'le birlikte diriltip göksel yerlerde oturttu.
 • Efesliler 2:6
 • El sıkışıp
Başkasının borcuna kefil olmaktan kaçın.
Ödeyecek paran olmazsa,
Altındaki döşeğe bile el koyarlar.
 • Süleyman'ın Özdeyişleri 22:26-27
 • Bereket doğru kişinin başına yağar,
Kötülerse zorbalıklarını sözle gizler.
 • Süleyman'ın Özdeyişleri 10:6
 • Her şey duyuldu, sonuç şu:
Tanrı’ya saygı göster, buyruklarını yerine getir,
Çünkü her insanın görevi budur.
 • Vaiz 12:13
 • Kötülüğe kötülükle, sövgüye sövgüyle değil, tersine, kutsamayla karşılık verin. Çünkü kutsanmayı miras almak için çağrıldınız.
 • 1. Petrus 3:9
 • Yaptığın her işte RAB’bi an,
O senin yolunu düze çıkarır.
 • Süleyman'ın Özdeyişleri 3:6
Zengin yoksullara egemen olur,
Borç alan borç verenin kulu olur.
 • Zengin yoksullara egemen olur,
Borç alan borç verenin kulu olur.
 • Süleyman'ın Özdeyişleri 22:7
 • İnsanlar İsa Mesih’te olan kurtuluşla, Tanrı’nın lütfuyla, karşılıksız olarak aklanırlar.
 • Romalılar 3:24
 • Güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar RAB’bin adına övgüler sunulmalı!
 • Mezmurlar 113:3
 • Ümit kaynağı olan Tanrı, Kutsal Ruh’un gücüyle ümitle dolup taşmanız için iman yaşamınızda sizi tam bir sevinç ve esenlikle doldursun.
 • Romalılar 15:13
 • Dünya da dünyasal tutkular da geçer, ama Tanrı’nın isteğini yerine getiren sonsuza dek yaşar.
 • 1. Yuhanna 2:17
 • Tanrın RAB’bin buyruğu uyarınca annene, babana saygı göster. Öyle ki, ömrün uzun olsun ve Tanrın RAB’bin sana vereceği ülkede üzerine iyilik gelsin.
 • Yasanın Tekrarı 5:16
 • Tanrı’ya yaklaşın, O da size yaklaşacaktır. Ey günahkârlar, ellerinizi günahtan temizleyin. Ey kararsızlar, yüreklerinizi paklayın.
 • Yakup 4:8
 • Dedi ki,
“Bu dünyaya çıplak geldim, çıplak gideceğim.
RAB verdi, RAB aldı,
RAB’bin adına övgüler olsun!”
 • Eyüp 1:21
 • Kötülükten sakının, iyilik yapın;
Esenliği amaçlayın, ardınca gidin.
 • Mezmurlar 34:14
 • İmanla dua ederseniz, dilediğiniz her şeyi alırsınız.
 • Matta 21:22
 • Ey çocuklar, her konuda anne babalarınızın sözünü dinleyin. Çünkü bu Rab’bi hoşnut eder.
 • Koloseliler 3:20
Kan dökerek kentler kuranın,
Zorbalıkla beldeler yapanın vay haline!
 • Kan dökerek kentler kuranın,
Zorbalıkla beldeler yapanın vay haline!
 • Habakkuk 2:12
 • Çünkü bize bir çocuk doğacak,
Bize bir oğul verilecek.
Yönetim onun omuzlarında olacak.
Onun adı Harika Öğütçü, Güçlü Tanrı,
Ebedi Baba, Esenlik Önderi olacak.
 • Yeşaya 9:6
 • Sevgili kardeşim, kötüyü değil, iyiyi örnek al. İyilik yapan kişi Tanrı’dandır. Kötülük yapansa Tanrı’yı görmemiştir.
 • 3. Yuhanna 1:11
 • Sevgili kardeşlerim, Tanrı bizi bu kadar çok sevdiğine göre biz de birbirimizi sevmeye borçluyuz.
 • 1. Yuhanna 4:11
 • Tanrı’nın derin sırlarını anlayabilir misin?
Her Şeye Gücü Yeten’in sınırlarına ulaşabilir misin?
 • Eyüp 11:7
 • Sustursun RAB dalkavukların ağzını,
Büyüklenen dilleri.
Onlar ki, “Dilimizle kazanırız,
Dudaklarımız emrimizde,
Kim bize efendilik edebilir?” derler.
 • Mezmurlar 12:3-4
 • Dürüst tanık doğruyu söyler,
Yalancı tanıksa hile solur.
Düşünmeden söylenen sözler kılıç gibi keser,
Bilgelerin diliyse şifa verir.
Gerçek sözler sonsuza dek kalıcıdır,
Oysa yalanın ömrü bir anlıktır.
 • Süleyman'ın Özdeyişleri 12:17-19
 • Bilgelik silahtan iyidir,
Ama bir deli çıkar, her şeyi berbat eder.
 • Vaiz 9:18
Geyik akarsuları nasıl özlerse,
Canım da seni öyle özler, ey Tanrı!
 • Geyik akarsuları nasıl özlerse,
Canım da seni öyle özler, ey Tanrı!
 • Mezmurlar 42:1
 • Kim, “Yüreğimi pak kıldım,
Günahımdan arındım” diyebilir?
 • Süleyman'ın Özdeyişleri 20:9
 • Ama ben umutla RAB’be bakıyor,
Kurtarıcım olan Tanrı’yı bekliyorum.
Duyacak beni Tanrım.
 • Mika 7:7
 • Tanrın RAB’bin adını boş yere ağzına almayacaksın. Çünkü RAB, adını boş yere ağzına alanları cezasız bırakmayacaktır.
 • Yasanın Tekrarı 5:11
 • Halime sevinme, ey düşmanım!
Düşsem de kalkarım.
Karanlıkta kalsam bile RAB bana ışık olur.
 • Mika 7:8
 • Çünkü Tanrımız’ın yüreği merhamet doludur.
O’nun merhameti sayesinde,
Yücelerden doğan Güneş,
Karanlıkta ve ölümün gölgesinde yaşayanlara ışık saçmak
Ve ayaklarımızı esenlik yoluna yöneltmek üzere
Yardımımıza gelecektir.
 • Luka 1:78-79
 • O’nun buyruğu Oğlu İsa Mesih’in adına inanmamız ve İsa’nın buyurduğu gibi birbirimizi sevmemizdir.
 • 1. Yuhanna 3:23
 • Çünkü nerede kıskançlık, bencillik varsa, orada karışıklık ve her tür kötülük vardır.
 • Yakup 3:16
 • Yürek kendi acısını bilir,
Sevinciniyse kimse paylaşmaz.
 • Süleyman'ın Özdeyişleri 14:10
 • RAB iyi ve doğrudur,
Onun için günahkârlara yol gösterir.
 • Mezmurlar 25:8
 • RAB’be sığınmak
İnsana güvenmekten iyidir.
 • Mezmurlar 118:8
 • Zengin olmak için didinip durma,
Çıkar bunu aklından.
Servet göz açıp kapayana dek yok olur,
Kanatlanıp kartal gibi göklere uçar.
 • Süleyman'ın Özdeyişleri 23:4-5
 • Kötülük edenlere kızıp üzülme,
Suç işleyenlere özenme!
Çünkü onlar ot gibi hemen solacak,
Yeşil bitki gibi kuruyup gidecek.
 • Mezmurlar 37:1-2
 • O kırık kalplileri iyileştirir,
Yaralarını sarar.
 • Mezmurlar 147:3
 • O halde yarın için kaygılanmayın. Yarının kaygısı yarının olsun. Her günün derdi kendine yeter.
 • Matta 6:34
 • İsa, “Yol, gerçek ve yaşam Ben’im” dedi. “Benim aracılığım olmadan Baba’ya kimse gelemez.
 • Yuhanna 14:6
 • Yavrularım, sözle ve dille değil, eylemle ve içtenlikle sevelim.
 • 1. Yuhanna 3:18
 • RAB’bin sevgisi hiç tükenmez,
Merhameti asla son bulmaz;
 • Ağıtlar 3:22
 • İnanmayanlar arasında olumlu bir yaşam sürün. Öyle ki, kötülük yapanlarmışsınız gibi size iftira etseler de, iyi işlerinizi görerek Tanrı’yı, kendilerine yaklaştığı gün yüceltsinler.
 • 1. Petrus 2:12
 • Doğru kişi yoksulların hakkını verir,
Kötü kişi hak hukuk nedir bilmez.
 • Süleyman'ın Özdeyişleri 29:7
 • Fazla kaldım
Barıştan nefret edenler arasında.
Ben barış yanlısıyım,
Ama söze başladığımda,
Onlar savaşa kalkıyor!
 • Mezmurlar 120:6-7
 • Yeryüzünde boş bir şey daha var: Kötülerin hak ettiği doğruların, doğruların hak ettiğiyse kötülerin başına geliyor. Bu da boş, diyorum.
 • Vaiz 8:14
 • Ne mutlu o insana ki, kötülerin öğüdüyle yürümez,
Günahkârların yolunda durmaz,
Alaycıların arasında oturmaz.
 • Mezmurlar 1:1
 • Suçlu çabuk yargılanmazsa, insanlar kötülük etmek için cesaret bulur.
 • Vaiz 8:11
 • Dürüstlerin kutsamasıyla kent gelişir, ama kötülerin ağzı kenti yerle bir eder.
 • Süleyman'ın Özdeyişleri 11:11
 • Huzur içinde kuru bir lokma, kavga ve ziyafet dolu evden iyidir.
 • Süleyman'ın Özdeyişleri 17:1
 • Doğruluk bir ulusu yüceltir,
Oysa günah herhangi bir halk için utançtır.
 • Süleyman'ın Özdeyişleri 14:34
 • Ama şimdi öfke, kızgınlık, kötü niyet dahil, hepsini üzerinizden sıyırıp atın. Ağzınızdan hiçbir iftira ya da edepsiz söz çıkmasın.
 • Koloseliler 3:8
 • Kim Tanrı’ya bir şey verdi ki,
Karşılığını O’ndan isteyebilsin?
 • Romalılar 11:35
 • Yoksulu, yoksul olduğu için soymaya kalkma,
Düşkünü mahkemede ezme.
Çünkü onların davasını RAB yüklenecek
Ve onları soyanların canını alacak.
 • Süleyman'ın Özdeyişleri 22:22-23
 • Öfkelenin, ama günah işlemeyin. Öfkenizin üzerine güneş batmasın.
 • Efesliler 4:26
 • Çünkü hâlâ benliğe uyuyorsunuz. Aranızda kıskançlık ve çekişme olması, benliğe uyduğunuzu, öbür insanlar gibi yaşadığınızı göstermiyor mu?
 • 1. Korintliler 3:3
 • İşte kapıda durmuş, kapıyı çalıyorum. Biri sesimi işitir ve kapıyı açarsa, onun yanına gireceğim; ben onunla, o da benimle, birlikte yemek yiyeceğiz.
 • Vahiy 3:20
 • ‘Evet’iniz evet, ‘hayır’ınız hayır olsun. Bundan fazlası Şeytan’dandır.
 • Matta 5:37
 • Çünkü RAB doğrudur, doğruları sever;
Dürüst insanlar O’nun yüzünü görecek.
 • Mezmurlar 11:7
 • Size zulmedenler için iyilik dileyin. İyilik dileyin, lanet etmeyin.
 • Romalılar 12:14
 • Sabırlı kişi yiğitten üstündür,
Kendini denetleyen de kentler fethedenden üstündür.
 • Süleyman'ın Özdeyişleri 16:32
İşte kalıcı olan üç şey vardır: İman, umut, sevgi. Bunların en üstünü de sevgidir.
 • İşte kalıcı olan üç şey vardır: İman, umut, sevgi. Bunların en üstünü de sevgidir.
 • 1. Korintliler 13:13
 • Sahtekârlığı, yalanı benden uzak tut,
Bana ne yoksulluk ne de zenginlik ver;
Payıma düşen ekmeği ver, yeter.
 • Süleyman'ın Özdeyişleri 30:8
 • Ama ben size diyorum ki, düşmanlarınızı sevin, size zulmedenler için dua edin.
 • Matta 5:44
 • Yer ve gök ortadan kalkacak, ama benim sözlerim asla ortadan kalkmayacaktır.
 • Luka 21:33
 • Ama ben size diyorum ki, bir kadına şehvetle bakan her adam, yüreğinde o kadınla zina etmiş olur.
 • Matta 5:28
 • Dünya malına sahip olup da kardeşini ihtiyaç içinde gördüğü halde ondan şefkatini esirgeyen kişide Tanrı’nın sevgisi olabilir mi?
 • 1. Yuhanna 3:17
 • RAB tahtını göklere kurmuştur,
O’nun egemenliği her yeri kapsar.
 • Mezmurlar 103:19
 • Kim yaşamdan zevk almak,
İyi günler görmek istiyorsa,
Dilini kötülükten,
Dudaklarını yalandan uzak tutsun.
 • Mezmurlar 34:12-13
 • Artık ne Yahudi ne Grek, ne köle ne özgür, ne erkek ne dişi ayrımı var. Hepiniz Mesih İsa’da birsiniz.
 • Galatyalılar 3:28
 • Mümkünse, elinizden geldiğince herkesle barış içinde yaşayın.
Sevgili kardeşler, kimseden öç almayın; bunu Tanrı’nın gazabına bırakın. Çünkü şöyle yazılmıştır: “Rab diyor ki, ‘Öç benimdir, ben karşılık vereceğim.’ ” Ama,
“Düşmanın acıkmışsa doyur,
Susamışsa su ver.
Bunu yapmakla onu utanca boğarsın.”
 • Romalılar 12:18-20
 • Kor için kömür, ateş için odun neyse,
Çekişmeyi alevlendirmek için kavgacı da öyledir.
 • Süleyman'ın Özdeyişleri 26:21
 • Parayı seven paraya doymaz,
Zenginliği seven kazancıyla yetinmez.
Bu da boştur.
 • Vaiz 5:10
 • İsa da, “Sezar’ın hakkını Sezar’a, Tanrı’nın hakkını Tanrı’ya verin” dedi.
 • Markos 12:17
 • Haksızca kazanılan servetin yararı yoktur,
Ama doğruluk ölümden kurtarır.
 • Süleyman'ın Özdeyişleri 10:2
 • Sevgide korku yoktur. Tersine, yetkin sevgi korkuyu siler atar. Çünkü korku işkencedir. Korkan kişi sevgide yetkin kılınmamıştır.
 • 1. Yuhanna 4:18
 • Her kötü niyetle birlikte her türlü kin, öfke, kızgınlık, bağrışma ve iftira sizden uzak olsun.
 • Efesliler 4:31
 • Birbirinize karşı iyi yürekli, şefkatli olun. Tanrı sizi Mesih’te bağışladığı gibi, siz de birbirinizi bağışlayın.
 • Efesliler 4:32
 • Tanrı’nın, kendisini sevenlerle, amacı uyarınca çağrılmış olanlarla birlikte her durumda iyilik için etkin olduğunu biliriz.
 • Romalılar 8:28

Hakkında söylenenler

değiştir
 • Modern arkeoloji İsrail milletinin ataları hakkında anlatılanların kilit kısımlarını, yani Mısır’dan Çıkış’ı, Davut’un hanedanını, İsa’nın yaşadığı dönemi anlatan kayıtları çarpıcı şekilde destekleyerek, Eski ve Yeni Ahit’in önemli bölümlerinin tarihsel açıdan güvenilir olduğunu kanıtladı. - U.S. News & World Report (25 Ekim 1999)
 • Kutsal Kitap beni kendisine hayran bırakıyor ... çünkü içinde sağlık açısından yararlı birçok bilgi var. - Prof. Dr. Howard Kelly, Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin Kurucu Üyelerinden
 • Tanrı kelimesi benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Kutsal Kitap koleksiyonu saygıdeğer. Ancak, çoğumuza çocukça gelecek ilkel efsaneleri anlatmaktan öteye geçemiyor. Din çocukça bir batıl inanç. — Albert Einstein
 • Marx Kutsal Kitap gibidir: Çok alıntı yapılır ama nadiren gerçekten anlaşılır. — Erich Fromm
 • Düzgün okunduğunda, Kutsal Kitap ateizm için en büyük güçtür. — Isaac Asimov

Konuyla ilgili diğer Wikimedia sayfaları:

Vikipedi'de Kutsal Kitap ile ilgili ansiklopedik bilgi bulunmaktadır.