Kuveyt

Arap Yarımadası'nın kuzeydoğusundaki bir ülke
Kuveyt
Vikipedi maddesi
Vikiveri öğesi
  • 2 Ağustos günü Irak’ın Kuveyt’i işgaliyle başlayan ve bölgemizde istikrarı ve dünya barışını tehdit eden gelişmelerin, ülkemiz ekonomisindeki bu fevkalade olumlu seyri, maalesef, bir ölçüde etkilemesi kaçınılmazdır. İnancım, Türk ekonomisinin bu bunalımı göğüsleyecek güce sahip olduğudur.[1]Turgut Özal
  • Politikamız, esas itibariyle, Irak’ın Kuveyt’ten kayıtsız şartsız çekilmesi; Kuveyt’in bağımsızlık, egemenlik ve toprak bütünlüğünün ihyası ve meşru Kuveyt yönetiminin geri dönmesini sağlamaya yönelik olmuştur. Bu çerçevede Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin aldığı kararlar tarafımızdan desteklenmiş ve vazedilen ekonomik yaptırımlar süratle uygulamaya konulmuştur. Dikkat edilirse, Güvenlik Konseyinin kararları, oybirliği ile alınmış kararlardır ve tarihte ilk defa, bütün dünya, bir tecavüz karşısında birleşmiştir.[1]Turgut Özal

Kaynakça

değiştir