Mücadele

  • İnsanlığın bir gün büyük mücadelelere neden olacağı kuşkusuzdur. Sonunda var olma içgüdüsü galip çıkacaktır. Budalalık, korkaklık ve kendini beğenmişlikten oluşan insanlık bu içgüdü karşısında eriyip gidecektir. - Adolf Hitler
  • İnsan ancak sevdiği ve inandığı şey uğruna mücadele eder. - Adolf Hitler