• Mevkilerini para ile satan kimseler, masraflarını geri almak yoluna düşerler. — Aristoteles