Masraf

  • Mevkilerini para ile satan kimseler, masraflarını geri almak yoluna düşerler. - Aristoteles