Mustafa Kemal ile Çanakkale askeri

25 Nisan 1915 tarihinde başlayan Çanakkale Kara Savaşları'nın ilk gününde, Arıburnu bölgesini gözlemekle görevli müfrezeden bir askerle, Arıburnu bölgesine yardıma yetişen 19. Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal arasındaki konuşma


M. Kemal: Asker, dur! Niçin kaçıyorsunuz?
Asker: Kumandanım, düşman!...
M. Kemal: Nerede?
Asker: (Eliyle az ilerideki 261 rakımlı tepeyi gösterir) İşte!...
(Gerçekten de Teğmen Tulloch komutasındaki bir Anzak müfrezesi elini kolunu sallaya sallaya yaklaşmaktadır)
M. Kemal: Düşmandan kaçılmaz!
Asker: Üç saattir çarpışıyoruz. Cephanemiz kalmadı kumandanım!
M. Kemal: Cephaneniz yoksa süngünüz var! Süngü tak! Yat!

(Bu olayı gören Teğmen Tulloch, Mustafa Kemal'in askere ateş açtıracağını düşünmüş, o da müfrezesini yere yatırmıştır. Mustafa Kemal bu an için "Savaşı kazandığımız an işte bu andır" der.)