Niyazi Öktem
Doğum tarihi 1944
Doğum yeri Elazığ
Vikipedi maddesi
Vikiveri öğesi
  • Mutezilenin devlet anlayışı da özgürlükçü doğrultudadır. Özgürlükçü olması, lâik devlet sistemine olanak sağlar.[1]
  • Teokratik devlet anlayışının kökenindeki tanrısal iradenin yerini lâik devlette akıl ve bilime dayalı yönetim almıştır. Evet... Lâiklik rasyonalizmdir.[1]
  • Lâiklik, rasyonalizmdir.
  • Algılama, kavrama ve yürürlüğe koyma işleminde kral ve papaza gereksinim yoktur.
  • Özgür insan, üreten insandır. Değer üretme, özgür ortamlarda gerçekleşir.
  • Endülüs Emevi Devleti içerisinde yetişen İbni Rüşt, Aristoteles'in akılcılığını İslam felsefesine getirerek bireyin güç ve yüceliğini savunmuştur.

Kaynakça

değiştir