Norberto Bobbio

Norberto Bobbio
Doğumu
18 Ekim 1909
Ölümü
9 Ocak 2004


  • Liberalizmi burjuvazinin gücü olarak anlayınca onu reddetmek kolaydır; devletin gücünü sınırlamak şeklinde anlayınca ise reddetmek güçtür.