Nur Cemaati

İslami hareket

Nur Cemaati, Nurcular veya Risale-i Nur hareketi, Said Nursi tarafından telif edilen Risale-i Nur adlı eserlerin bilgileri istikametinde teşekkül eden[1][2][3][4] 20. yüzyıl başlarında doğan İslâmî harekettir.[5][6][7] İtikâdi ve fıkhi bakımdan Sünnî[8] İslâm'a bağlıdırlar. Türk milliyetçiliğini zararlı ve tehlikeli olduğu gerekçesi ile reddedip şeriat hükümlerinin geçerli olacağı bir İslam devletinin kurulmasını amaçlamaktadır. Hilafet ve saltanatın da tekrar geri getirilmesini savunmaktadır.[9][10][11] Cemaatin temel faaliyeti Risale-i Nurların okunması, anlaşılmaya çalışılması ve insanlara ulaştırılmasıdır.[12] Bu faaliyet Cemaat mensupları tarafından "Hizmet-i imaniye ve Kur'aniye" veya kısaca ''Hizmet'' diye tabir edilen kavramlarla ifade edilir.[13]

Nur Cemaati
Vikipedi maddesi
Vikiveri öğesi

Hakkında söylenenler

değiştir
 • Nurcular, siyasetlerle alâkaları olmaz. Yalnız iman hakikatleriyle bütün hayatları bağlıdır.
  • Said Nursî (2013). Emirdağ Lahikası. RNK Neşriyat. s. 167. 
 • Risale-i Nur'un esas mesleği olan şefkat, hak ve hakikat ve vicdan, bizleri şiddetle siyasetten ve idareye ilişmekten men etmiş.
 • Ben irticanın yurt sathında tehlikeli boyutlara ulaşmaya başladığını; bir taraftan Süleymancıların, diğer taraftan Nurcuların yurtlar açarak buralarda çocukların taze beyinlerini yıkadıklarını ve yurtlara zeki çocukları alarak gerekli eğitimden geçirdikten sonra bunları askerî liselere soktuklarını, Bursa Askerî Lisesi ile Kuleli Askerî Lisesinde bu şekilde yetiştirilmiş öğrencilerin meydana çıkarıldığını, bu duruma mâni olunması gerektiğini, böyle yurtların idaresinin devlete ait olmasını gerektiğini, eğer mevcut kanunlar buna imkân vermiyorsa icap ederse yeni kanun çıkarmak suretiyle bu şekil yurtların idaresinin Millî Eğitim Bakanlığına bağlanmasını istedim.
  • 28 Kasım 1986 günü Millî Güvenlik Kurulu toplantısında irtica uyarısı - Kenan Evren
 • ...Nur risalesi (kendi tâbirleriyle risale-i nur) denilen sayıklama kitapları pek çoktur. Beyni örümceklenmiş zavallılar bu sayıklamaları elle yazarak, yahut şapirografi veya taşbasmasıyla çoğaltarak onbinlerce satarlar. Bunu satmak için kasaba kasaba, köy köy dolaşan Nurcular vardır. Bunları satarak sevaba girerler. Sözde Türkçe olan bu sayıklama kitapları, Kürt hamalların fikir seviyesinde yazıldığı için, kimse bir şey anlamaz. Anlamadığı için de, onda gizli hikmetler, yüksek gerçekler olduğu kuruntusuna kapılır. Bir zamanlar bu sayıklamalardan bana da bir tane yollamışlardı. Kendimi zorlayarak okuyabildiğim bir tanesinde, Kürt Said radyodan bahsediyor, dünyanın bir ucundan söylenen bir sözün kutudan duyulmasını kutudaki meleklerle açıklıyordu. İşte, aşağı tabaka ile birlikte doktor, mühendis ve avukatın da şeyhi, pirî olan, kendisinden “efendi hazretleri” diye söz ettikleri Kürt Said’in seviyesi budur.
 • Siz Bülent Ecevit, CHP koalisyonunda iken İzmir ve çevresinde bu zindan zebanilerini yetiştirici Nurcu ocaklarının açılması için CHP'lilerin nasıl çalıştığını CHP'lilerden dinlemişimdir. İlk kurucu da benim "Ulus"tan çekildiğim günlerdeki CHP iktidarıdır.
  • Falih Rıfkı Atay, Atatürk Ne İdi?, 1968

Kaynakça

değiştir
 1. Nursi, Said. Kastamonu Lahikası. Onu yazan ve yazdıran ve okuyan, Risale-i Nur talebesi unvanını alır. 
 2. Kitapçı, Zekeriya. Bediüzzaman Said Nursi ve Anadolu İman Hareketi. 
 3. Nursi, Said. Emirdağ Lahikası. Risale-i Nur'u okumak, on defa benimle görüşmekten daha kârlıdır. Zaten benimle görüşmek âhiret, iman, Kur'ân hesabınadır...Âhiret, iman, Kur'ân için ise, Risale-i Nur daha bana ihtiyaç bırakmamış. 
 4. Nursi, Said. Emirdağ Lahikası. Benimle hakikat meşrebinde sohbet etmek ve görüşmek isteyen adam hangi risaleyi açsa, benimle değil, hâdim-i Kur'ân olan Üstadıyla görüşür ve hakaik-i imaniyeden zevkle bir ders alabilir. 
 5. Şablon:Tez kaynağı
 6. Eşref, Edip. Risale-i Nur Müellifi Bediüzzaman Said Nur - Hayatı, Eserleri, Mesleği. 
 7. Nursi, Said. Emirdağ Lahikası - II. biz ahlâk-ı İslâmiyenin ve hakaik-i imaniyenin kemâlâtını ef’âlimizle izhar etsek, sair dinlerin tâbileri, elbette cemaatlerle İslâmiyete girecekler; belki küre-i arzın bazı kıt’aları ve devletleri de İslâmiyete dehâlet edecekler. 
 8. Nursi, Said. "On Üçüncü Lem'a / Yedinci İşaret". Lem'alar. Biz Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaat 
 9. Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu (2019). Metastaz. Nur Köy'ünden Üniformalı Askerler. Kırmızı Kedi Yayınevi. ss. 63-65. ISBN 978-605-298-450-5. 
 10. Lua hatası: expandTemplate: template "Iso2lang" does not exist.
 11. Lua hatası: expandTemplate: template "Iso2lang" does not exist.
 12. Nursi, Said. Tarihçe-i Hayat. hususi vazifemiz de, Kur'an'in imani hakikatlerini tahkiki bir surette ehl-i imana bildirip, onlari ve kendimizi idam-i ebediden ve dai*mi, berzahi haps-i munferidden kurtarmaktir. 
 13. Nursi, Said. Emirdağ Lahikası - I. bu zamanda, her şeyin fevkinde hizmet-i imaniye bir kudsî vazifedir.