Otorite

Jacques MaritainDüzenle

  • Yönetmek ve komuta etmek, başkalarınca dinlenmek ya da kendine itaat edilmek hakkına ’otorite‘, elde bulunan ve kendini dinletme ve kendine itaat ettirme gücüne de ’iktidar‘ diyoruz. Bütün gücü elinden alınmış ve baldıran zehiri içmeğe mâhkum olmuş bilgenin manevi otoritesi azalmaz artar. Gangsterin ya da tiranın ise otoritesiz bir iktidarı var.(Demokrasi ve Otorite, 1957)

Noam ChomskyDüzenle

  • Her türlü otorite ve hiyerarşi sorgulanmalı ve bunların meşruiyeti ispatlanmalıdır. Meşruiyetini ispatlayamayan her türlü otorite gayrimeşrudur ve devrilmelidir.