Parlamento

asli görevi yürütmeyi denetlemek olan, yasa yapıcı meclis veya meclisler
  • Parlamentonun kapıları yoksulluk/fakirlere kapalıdır. — Ovid