Parlamento

asli görevi yürütmeyi denetlemek olan, yasama gücüne ve yetkisine sahip meclis veya meclisler
  • Parlamentonun kapıları yoksulluk/fakirlere kapalıdır. - Ovid