Pavlus

Erken Hristiyan, Yahudi havari ve misyoner
Pavlus
Paul of Tarsus.jpg
Doğum tarihi 5
Doğum yeri Tarsus, bugünkü Türkiye
Ölüm tarihi 67
Ölüm yeri Roma, bugünkü İtalya
Wikipedia-logo-v2.svg Vikipedi maddesi
Notification-icon-Wikidata-logo.svg Vikiveri öğesi

Tarsuslu Pavlus, erken Hristiyan elçi ve misyoner.

 • Başına bir şey takıp dua ya da peygamberlik eden her erkek, başını küçük düşürür. Ama başı açık dua ya da peygamberlik eden her kadın, başını küçük düşürür. Böylesinin, başı tıraş edilmiş bir kadından farkı yoktur. Kadın başını açarsa, saçını kestirsin. Ama kadının saçını kestirmesi ya da tıraş etmesi ayıpsa, başını örtsün. Erkek başını örtmemeli; o, Tanrı’nın benzeri ve yüceliğidir. Kadın da erkeğin yüceliğidir. Çünkü erkek kadından değil, kadın erkekten yaratıldı. Erkek kadın için değil, kadın erkek için yaratıldı. Bu nedenle ve melekler uğruna kadının başı üzerinde yetkisi olmalıdır. Ne var ki, Rab’de ne kadın erkekten ne de erkek kadından bağımsızdır. Çünkü kadın erkekten yaratıldığı gibi, erkek de kadından doğar. Ama her şey Tanrı’dandır. Siz kendiniz karar verin: Kadının açık başla Tanrı’ya dua etmesi uygun mu? Doğanın kendisi bile size erkeğin uzun saçlı olmasının kendisini küçük düşürdüğünü, kadının uzun saçlı olmasının ise kendisini yücelttiğini öğretmiyor mu? Çünkü saç kadına örtü olarak verilmiştir. Bu konuda çekişmek isteyen varsa, şunu bilsin ki, bizim ya da Tanrı’nın kiliselerinin böyle bir alışkanlığı yoktur.[1]
 • Birbirinizi kardeşlik sevgisiyle, şefkatle sevin. Birbirinize saygı göstermekte yarışın.
 • Dinleyin, ben Pavlus sizlere diyorum ki, sünnet edilirseniz Mesih'in size bir yararı olmaz. Sünnet edilen herkese bir kez daha vurguluyorum: O kişi tüm kutsal yasayı tutmak zorundadır. Kutsal yasa aracılığıyla aklanmak isteyen sizlerin Mesih'le ilişkisi kopmuştur. İlahi kayradan ayrı düşmüş bulunuyorsunuz.[2]
 • Eğer insanların ve meleklerin dilleriyle konuşsam, ama sevgim olmasa, ses çıkaran bir bakır ya da çınlayan bir zilden farkım olmaz. Eğer peygamberlikte bulunabilsem, bütün sırları bilsem ve her türlü bilgiye sahip olsam, eğer dağları yerinden oynatacak kadar büyük bir imanım olsa, ama sevgim olmasa, bir hiçim. Eğer bütün malımı sadaka olarak dağıtsam ve bedenimi yakılmak üzere teslim etsem, ama sevgim olmasa, bunun bana hiçbir yararı yoktur.
 • Et pazarında satılan her şeyi vicdanınız rahatsız olmadan yiyin.[3]
 • Geriye kalanlara Rab değil ben söylüyorum: Eğer bir kardeşin iman etmeyen karısı varsa ve kadın onunla yaşamayı uygun buluyorsa, kardeş onu boşamasın. Bunun gibi, bir kadının iman etmeyen kocası varsa ve bu erkek onunla yaşamayı uygun buluyorsa, kadın onu boşamasın.[4]
 • İnançtan gelmeyen her şey günahtır.
 • Kötülüğe yenilme, kötülüğü iyilikle yen.
 • Kendi doğal benliğine eken, benlikten ölüm biçecektir. Ruh'a eken, Ruh'tan sonsuz yaşam biçecektir.
 • Madem İsa Mesih'le birlikte dünyanın temel ilkeleri karşısında öldünüz, öyleyse niçin dünyada yaşıyormuş gibi dinsel kurallar ardından gidersiniz? Şunu elleme, şunu ağzına koyma, buna dokunma! Bunların tümü kullanışla çürüyen şeylerdir. İnsanların emirlerine ve öğretilerine dayanırlar. Gerçi bunlar sözde bilgelikle cilalanmıştır: Kişiye hoş gelen kulluk, yersiz tevazu, bedene acımasızca davranma... Ne var ki, bu şeyler bedenin iştahlarına karşı koyamaz.[5]
 • Mesih İsa bağlılığında olana ne sünnet edilmenin ne de edilmemenin bir yararı vardır. Önemli olan, sevgi yoluyla etkisini belirten imandır.[6]
 • Öyleyse övünmek neden? Bu söz konusu bile olamaz. Hangi ilke uyarınca olamaz? Kutsal yasaya uymak ile mi? Hayır, sadece imanlı olmakla. Çünkü biz, kutsal yasayı gözetmek olmaksızın, sadece imanla kişinin aklanacağına inanıyoruz.[7]
Sevgi haksızlığa sevinmez ama gerçek olanla sevinir. Sevgi her şeye katlanır, her şeye dayanır. Kalıcı olan üç şey vardır: İman, ümit ve sevgi. Bunlardan en üstün olanı da sevgidir.
 • Sevgi haksızlığa sevinmez ama gerçek olanla sevinir. Sevgi her şeye katlanır, her şeye dayanır. Kalıcı olan üç şey vardır: İman, ümit ve sevgi. Bunlardan en üstün olanı da sevgidir.
 • Sünnet nedir, sünnetsizlik nedir? Bunların önemi yoktur. Önemli olan Tanrı buyruklarını tutmaktır.[8]
 • Tanrı'nın hükümranlığı yiyecek, içecek sorunu değildir. Kutsal Ruh bağlılığında gerçekleşen doğruluk, barış ve sevinçtir. Bu yolda Mesih'e hizmet eden kişi Tanrı tarafından beğenilir, insanlarca onaylanır. Öyleyse barışın ardından koşalım ve birbirimize karşı yapıcı olalım. Yiyecek yüzünden Tanrı'nın işini baltalama. Gerçekte her yiyecek yenebilir. Ama yediğiyle başkasını suça sürükleyen kişi kötülük eder.[9]
 • Kardeşler, diğer uluslar arasında olduğu gibi, çalışmalarımın sizin aranızda da bir ürün vermesi için yanınıza gelmeyi birçok kez amaçladığımı, ama şimdiye dek hep engellendiğimi bilmenizi istiyorum. Greklere ve Grek olmayanlara, bilgelere ve bilgisizlere karşı sorumluluğum vardır. Bu nedenle Müjde'yi, elimden geldiğince Roma'da bulunan sizlere de bildirmeye hazırım. Çünkü ben Müjde'den utanmıyorum. Müjde, önce Yahudilerin, sonra da Yahudi olmayanların olmak üzere, iman eden herkesin kurtuluşu için Tanrı'nın gücüdür. Tanrı'nın insanı akladığı, Müjde'de açıklanır. Aklanma yalnız imanla olur. Yazılmış olduğu gibi, «İmanla aklanan insan yaşayacaktır.»[10]
 • Benim içimde iki insan var, biri kötülük yapıyor ama yapmak istemiyor, öteki iyilik yapmıyor ama yapmak istiyor.
 • Sevgi tahammül eder ve iyilikle davranır. Sevgi kıskanç değildir, övünmez, kibirlenmez, çirkin davranışlarda bulunmaz, kendi çıkarını düşünmez, kolayca kızmaz. Yapılan kötülüğün hesabını tutmaz. Haksızlığa sevinmez, onun sevinci hakikatle birliktedir. Her şeye katlanır, her şeye inanır, her şeyi ümit eder, her şeye dayanır. Sevgi asla son bulmaz.[11]

KaynakçaDüzenle

 1. 1.Korintliler 11:4-16
 2. Galatyalılar 5:2-4
 3. 1. Korintliler 10:25
 4. 1. Korintliler 7:12-13
 5. Koloseliler 2:20-23
 6. Galatyalılar 5:6
 7. Romalılar 3:27-28
 8. 1. Korintliler 7:19
 9. Romalılar 14:17-20
 10. Romalılar 1:13-17
 11. 1. Korintliler 13:4-8

Konuyla ilgili diğer Wikimedia sayfaları:

Commons'da Pavlus ile ilgili çoklu ortam dosyaları bulunmaktadır.

Vikipedi'de Pavlus ile ilgili ansiklopedik bilgi bulunmaktadır.