Pisagor (Pythagoras)
Kapitolinischer Pythagoras adjusted.jpg
İyonyalı filozof, matematikçi ve Pisagorculuk olarak bilinen akımın kurucusu.
Doğumu
MÖ 570
Sisam
Ölümü
MÖ 495
Metapontum


  • İnsanlar hayvanları öldürüp yedikçe, dünya üzerinden cinayet, kan dökme ve savaşlar kalkmayacaktır.
  • Hayat, içinde bazılarının ticaret ve alış-veriş, bazılarının eğlenmek, bazılarının ise diğerlerinin arasında olsalar bile sadece oradaki yaşamı filozofça ve sanatçı gözüyle izlemek için dolaştıkları büyük bir fuar gibidir.