Recep

Hicrî takvime göre yılın yedinci ayı
  • Recep ayı, rahmet ayıdır: Tohum düşer toprağa Recep ayında...[1]

KaynakçaDüzenle