Riva Kastoryano

Türk bilim insanı
  • Renan, ulusu siyasal birlik olarak tanımlamak için irade fikrine dayanmıştır. Bu fikre bağlanan aidiyet duygusu, ulusal toplumların antropolojik bakımdan çeşitliliğini aşan ve siyasal birliği devlet ve kurumları tarafından güvence altına alınan yurttaşlık ortaya atılmıştır.[1]
  • Siyasal Avrupa'nın kuruluşu ulus-devletin oluşumunu aynen model alabilir mi? Şunu unutmamalı ki, Avrupa gerçekliği ulus-devlete uymaz. 18.yüzyılda modernlikten çıkan bu yapı, hepsi bir yönetim tarafından denetlenen toprak, dil ve kültür arasındaki zorunlu çakışmaya dayanır.[2]

KaynakçaDüzenle

  1. Riva Kastoryano, Avrupaya Kimlik: Çokkültürlülük Sınavı, Bağlam, s.28
  2. Riva Kastoryano, Avrupaya Kimlik: Çokkültürlülük Sınavı, Bağlam, s.28