Süleyman Hilmi Tunahan

Türk din adamı, İslam âlimi ve mutasavvıf
Süleyman Hilmi Tunahan
Doğum tarihi 1888
Doğum yeri Ferhatlar
Ölüm tarihi 16 Eylül 1959
Ölüm yeri Üsküdar
Vikipedi maddesi
Vikiveri öğesi

Süleyman Hilmi Tunahan (1888 - 16 Eylül 1959), Türk din adamı, âlîm.


 • Hizmet muvaffak olsun da varsın bizim yerimiz caminin pabuçluğu olsun.
 • Keramet göklerde uçmak, suda yürümek midir? Bunu denizdeki balıklar, gökteki kargalar bile yapıyor. Esas keramet, Ümmet`i Muhammed’in hidayetine vesile olmaktır.
 • Bizim bu âlemde bir tek işimiz var. O da yavrularımızın kalplerine Allah ve Peygamber sevgisi ile iman ve İslâm nurunu yerleştirmektir.
 • Bu dinin garip anlarında hizmet gören, saltanatını sürmeden ölmez.
 • Dışımız halk ile, içimiz Hak ile...
 • Her yerde birlik ve beraberlik lâzımdır. Muvaffak olmak için her hususta ittifak etmeli ve dayanışmayı asla elden bırakmamalıdır. Çünkü Allah’ın nusreti, maddî ve mânevî yardımı cemaat ile beraberdir. Toplu çalışanlar bunun semeresini kısa zamanda elde ederler.
 • Ağaç nasıl ki, gövdesinden değil de meyvesinden iyi anlaşılırsa, mürşidi` i kâmil olan kişiler de gösterişli zâhir hâllerinden değil; meyvelerinden yani yetiştirdikleri mensuplarının güzel hâllerinden anlaşılırlar. Şöhreti arşa çıksa, hakikî mürşidin misali meyvesidir.
 • Efendiler! Hocalık bir meslek, bir ekmek teknesi değildir. Hocalık Allah’ın, Resûlullah’ın, Kitabullah’ın ve din`i mübin`i İslâm’ın tebliğ memurluğudur.
 • İnsan bilmediğinin düşmanıdır. Nurdan haberi olmayan, ondan zevk almayan insan, nurun düşmanı olur.
 • Kâinatı saran karanlığı kaldırma zamanı gelip de, ezelî hüküm icâbı ins`ü cinnin nebîsi, Habîbü Rabbi’l`âlemîn, Kur’an`ı Kerîm’le gönderilip âleme safa verdiği gibi o Resûlullah’ın hususî yaratılmış vârisleri de, ilâ yevmi’l`kıyame devam edecek olan din`i mübini, binlerce belâya katlanarak yılmadan yürütecekler.
 • Ben size bu ilmi; müftü olasınız imam olasınız diye okutmuyorum.İmanlı bir Ümmet-i Muhammed olmanız ve diğer Ümmet-i Muhammed'i irşad için okutuyorum.Kim çıkar için okutursa, Allah onu çarpar.