Samir Nagizadeh

Samir Nagizadeh.jpg
  • Büyüklüğe ulaşmak istiyorsanız, izin istemekten vazgeçmelisiniz. İşte motivasyonun hayatta önemli
  • olmasının nedeni budur çünkü soru sormayı bırakır ve sizi hedefleriniz doğrultusunda çalışmaya
  • yönlendirir. Hedefler, hayallerinize doğru atlama taşlarıdır, bu nedenle onlara ulaşmak için sizi
  • onlara doğru ilerletecek motivasyona ihtiyacınız var. Motivasyon çok büyük bir konudur ve hayatta
  • ya da işte fark etmeksizin olağanüstü başarı yaratmak söz konusu olduğunda herkesin bahsettiği bir
  • şeydir. Bu yüzden, Gelişme Anketi, dünyanın en başarılı insanlarından bazılarının yaşamlarına
  • samimi *bir bakış sunan devam eden bir seridir.