Savaş

Topluluklar arasında yapılan silahlı veya silahsız yoğun çatışma eylemi
Savaş
Vikipedi maddesi
Vikiveri öğesi
Francisco de Goya'nın savaş ile ilgili bir tablosu

Savaş, ülkeler, bloklar ya da bir ülke içerisindeki büyük gruplar arasında gerçekleşen topyekün silahlı mücadele.

Alıntılar değiştir

 • Savaş, cehennem felaketidir. Gala Galaction
 • Savaşın sonunu yalnızca ölüler görür. Chris Hedges
 • Bencillik gereksizdir. Savaş eskidi. Buckminster Fuller
 • Savaş bütün liberter devrimlerin düşmanıdır. Can Başkent
 • İlerlemenin tek yolu, Tanrıya savaş açmaktır. Paul Lafargue   
 • İlkbaharda ve Sonbaharda hiçbir haklı savaş yoktur.  Ezra Pound
 • Savaşmak barış yapmaktan daha kolaydır.    Georges Clemenceau    
 • En büyük savaş cahilliğe karşı yapılan savaştır. Mustafa Kemal Atatürk
 • Dünya için tek akılcı politika, savaşı ortadan kaldırmaktır. Linus Pauling
 • En çok kazanan taraflar savaş alanında asla görünmezler.   Naomi Klein
 • Kendisiyle savaşım veren bir insan, en değerli insandır.   Jackson Browne
 • Ölmüş biri için savaşı kimin kazandığının hiç önemi yoktur. Joseph Heller  
 • Onurlu, namuslu olmanın tek yolu zulme karşı savaşmaktır. Ahmet Kaya
 • Savaş bir cinayettir. Yurtta barış, dünyada barış. Mustafa Kemal Atatürk
 • Amerika ne zaman sona erdireceğiz insanların  savaşını? Allen Ginsberg
 • Bütün savaşlar cinayettir, soygundur, kandırmacadır. David Starr Jordan   
 • Barışta oğullar babalarını gömer; savaşta ise babalar oğullarını gömer. Herodot   
 • Savaşı önlemek politikacıların, barışı sağlamak eğitimcilerin işidir. Maria Montessori
 • Kolaylıkla bitirilebilecek bir savaşı sürdürmek insanlık dışıdır.    Friedrich Dürrenmatt     
 • Dünyada ki tüm savaşlar iç savaştır, çünkü tüm insanlar kardeştir. François Fenelon
 • Savaşlar şiddet, yıkım ve cinayete karşı alınan eski yasakları bir anda yıkar. Chris Hedges   
 • Savaş, insan zihninin bir icadıdır. İnsan zihni adaletle barışı icat edebilir. Norman  Cousins
 • Savaşta, savaşın vahşetinden daha büyük bir "vahşet" diye bir şey yoktur. Sidney J. Harris
 • Yaşlı adamlar savaş ilan eder. Ama savaşması ve ölmesi gereken gençliktir. Herbert Hoover
 • Savaş karşıtı hareket kendisini demokrasi yanlısı bir harekete dönüştürmelidir. Naomi Klein   
 • Okumayan insanlar zalimdir. Savaşmaktansa yazmak daha iyidir, değil mi? Eugene Ionesco
 • Savaş Toplu Cinayettir, Zorunlu Askerlik Köleliktir, Vergilendirme Hırsızlıktır. Murray Rothbard  
 • Genç erkekleri savaşmaya, ergenliğe geçerken katliam yapmaya teşvik ediyoruz. Chris Hedges    
 • Dini savaş en basit haliyle en iyi hayali arkadaşa sahip olmak için birbirini öldürmektir.  Richard Jeni
 • Yakın tarihimiz bir softalarla savaş, çok defa da bir softalara boyun eğme tarihidir. Sabahattin Eyüboğlu
 • Benim anlayışıma göre sıradan bir cinayet, savaşta adam öIdürmekten daha kötü değildir. Albert Einstein
 • Savaştan kaçmış bir millete, tarihini savaşarak kanıyla yazmış bir milletin vatandaşlığı verilemez!   Cüneyt Arkın
 • İnsanlar hayvanları öldürüp yedikçe, dünya üzerinden cinayet, kan dökme ve savaşlar kalkmayacaktır.  Pisagor
 • Savaşı tavsiye edenlerin hepsini cephenin en öndeki hatlarına sürün. Onlar en önde savaşsınlar.   Alphonse Karr
 • Açıkçası, hükümetin savaştan tamamen çıktığını ve tüm alanı özel sektöre bıraktığını görmek isterim.  Joseph Heller    
 • Savaşların olmadığı, halkların ve kültürel kimliklerin saygı gördüğü, gerçekten barışçı bir dünya kuramaz mıyız? Server Tanilli
 • Tüm insanlar etyemez olsaydı, Dünya'da savaşlar, şiddet, iklim değişikliği, açlık, cinayet ve çeşitli hastalıklar olmazdı.   Leman Sam
 • Akıl ve kalp arasında durup, ikincisini birincinin doğruluğu ile uzlaştırmak için savaşmak ne kadar zor ve acı vericidir.  Gala Galaction  
 • Savaş, körü körüne itaat, düşüncesiz aptallık, acımasız duygusuzluk, ahlaksız yıkım ve sorumsuz cinayet demektir.  Alexander Berkman
 • Siyaset ve dinler  her zaman kanlı savaşlara yol açar, tüm zamanların sosyal ve ekonomik sistemleri kana bulanır.   Friedrich Dürrenmatt
 • Özgürlük, Eşitlik, Kardeşlik! diye haykırmaktaydı: Köleliğe karşı savaş, bölünmeye karşı savaş, tüm devrim buydu. Pierre  Joseph Proudhon
 • Bu dünyayı ellerinde tutmak isteyen bir avuç faşist emperyalizmin halklari yoksullaştırması psikolojik olarak yok etme savaşı.  Sevinç Eratalay
 • Bence bu, zenginlerin fakirlere karşı yürüttüğü bir sınıf savaşıydı ve onların kazandığını düşünüyorum. Ve bence fakirler savaşıyor.  Naomi Klein  
 • Şiddetsiz, savaşsız, sömürüsüz bir yaşam için herkes yeteneğini, bilincini, iradesini, kültürünü, birikimini herkesle paylaşabilmelidir.  Can Başkent  
 • Tüm suçların en büyüğü, hükümetler tarafından insanlığı yağmalamak, köleleştirmek ve yok etmek için yürütülen savaşlardır.   Lysander Spooner  
 • Yaptığım şeyi yapıyorum çünkü yapılması gereken doğru şey bu. Ben bir savaşçıyım ve bu, savaşçının üstün oranlarla savaşma şeklidir.  Paul Watson
 • CHE bir halk kahramanıdır. Ezilenlerin Yoksulların İnsanca yaşamın savaşcısıdır. Hırsızlar, katiller, tecavüzcüler onu göğsünde taşıyamaz zaten. Sevinç Eratalay  
 • Savaş kötüdür çünkü cinayet ve nefrettir. Ve bu aptalca, çünkü nefret ve cinayet insanların yalnızca bedenlerini yok edebilir, fikirlerini değiştiremez. Margaret Deland  
 • Eğer dinlere ve din savaşlarına! harcanan tüm enerji ve para, bunun yerine tüm insanlığın iyileştirilmesine yönelik olsaydı, bugün bu nasıl bir dünya olabilirdi!   Judith Hayes
 • Dini fanatizm açıkça üretti ve büyük olasılıkla muazzam miktarda çekişme, kavga, şiddet, kan dökülme, cinayet, kan davaları, savaşlar ve soykırım üretmeye devam edecek.  Albert Ellis
 • Yetişkinlerin savaştığı, bombalar attığı, birbirini kesip doğradığı, acımasızlığın kol gezdiği bir dünyada gençlerin yurtsever, dine bağlı, uslu terbiyeli olmaları söz konusu değildir.    Anthony Burgess    
 • Barış ya da savaşın her zaman bizim seçeneğimize bırakılmayacağını hatırlayalım; Ne kadar ılımlı veya hırssız olursak olalım, ılımlılığa güvenemeyiz veya başkalarının hırsını söndürmeyi umamayız.  Alexander Hamilton
 • Savaş, ölünce değil; düşmana benzeyince kaybedilir.[1]
 • İyi bir savaş veya kötü bir barış hiç olmamıştır.[2]
 • Ebedi savaşta insanlık büyüyüp gelişir, ebedi barışta ise yok olur.[3]
 • İnsanlık tarihi boyunca Savaşlar para kazanılsın diye yapılır.
 • Savaşı tavsiye edenlerin hepsini cephenin en öndeki hatlarına sürün. Onlar en önde savaşsınlar.
 • Cephede ölmek her zaman bir ihtimaldir. Ama cepheden kaçarken ölmek bir ihtimal değil, kaçınılmaz bir sondur.[4]
 • Savaşın yol açtığı zorunlu göçlerle gelen, toplumsal ve siyasal sorunlar, bütün ülkelerin kültürel dokularını ve ekonomik yapılarını dinamitledi. Dünyada savaşa taraf olmuş olmamış, savaştan etkilenmeyen hiç bir ülke kalmadı.[5]
 • Ortadoğu ve dünyadaki büyük savaşlar, Doğululaşmaktan daha çok Batılılaşmaya verilen önem ve ağırlıktan kaynaklanıyor. Ortadoğu'da son iki yüzyılda, iki medeniyet her alanda kıran kırana savaşıyor. Seküler Batı medeniyeti, bir gül bahçesine düşen göktaşı gibi, kutsal kaynaklara dayanan Doğu medeniyetinin bütün değerlerini yerle bir etti.[6]
 • RAB uluslar arasında yargıçlık edecek, Birçok halkın arasındaki anlaşmazlıkları çözecek. İnsanlar kılıçlarını çekiçle dövüp saban demiri, Mızraklarını bağcı bıçağı yapacaklar. Ulus ulusa kılıç kaldırmayacak, Savaş eğitimi yapmayacaklar artık.[7]
 • Savaşların var olmasının sebepleri, mantığı kullanmanın, ikna etmenin, diyalogların başarısız olması ve iki değişik tarafın kavgasının sabitleşip, şiddete dönüşme tehdidi içinde olmasıdır.[8]
 • Savaş denen bu dehşeti kim sever ki? Belki et yiyenler, daha önce öldürmüş olmaları itibariyle, (kuşları, memelileri, o narin yaralı geyiği, tilkileri) öldürme ihtiyacını yeniden hisseder. Kasap kanlı önlüğüyle kan akıtmayı, cinayeti körükler. Neden olmasın? Yavrucuk bir buzağının boğazını kesmekle kardeşlerimizin boğazını kesmek arasında yalnızca bir adım var. Bizzat bedenlerimiz katledilmiş hayvanların canlı mezarı konumundayken, yeryüzünde ideal yaşam koşullarını nasıl bekleriz?[9]
 • Savaşlarda silahlar çarpışır ama askerler kazanır.
 • Kibarlıkla savaş kazanılmaz, kazanmanın yolu cesarettir.
 • Savaş; duyuları eğitir, iradeyi harekete geçirir, insan vücudunu forma sokar, düşmanla teke tek mücadelede kozunu yüz yüze paylaşma yeteneğini geliştirir.
 • Eğer tüm yüreğinle savaşmayacaksan hiç umut yok.

Kaynakça değiştir

 1. Aliya İzzetbegoviç’in güzel bir sözü vardır:
 2. Josiah Quincy'ye yazdığı mektup (11 Eylül 1783)
 3. Hitler, Adolf. Kavgam. "Im ewigen Kampf ist die Menscheit groß geworden, im ewigen Frieden geht zugrunde"
 4. Hitler, Adolf. Kavgam.
 5. Bayramda kan denizine dönüşen İslam dünyası
 6. Ortadoğu medeniyetlerin savaş meydanı oldu
 7. Kutsal Kitap, Yeşaya 2:4
 8. youtube.com
 9. Duncan, Isadora. "Chapter Twenty Eight". My Life

Konuyla ilgili diğer Wikimedia sayfaları:

Commons'da Savaş ile ilgili çoklu ortam dosyaları bulunmaktadır.

Vikisözlük'te Savaş ile ilgili kelime açıklaması bulunmaktadır.

Vikipedi'de Savaş ile ilgili ansiklopedik bilgi bulunmaktadır.