Semerkant

Özbekistan şehri
Semerkant
Vikipedi maddesi
Vikiveri öğesi
  • Semerkand, irfan şehridir: Kalbin diriltici şarkılarını terennüm eder.[1]
  • Semerkand, İslâm medeniyetinin kültür, sanat ve tarih birikiminin, tecrübesinin hem en yakın, güçlü sembollerinden hem de zirve örneklerinden biri.[2]

Kaynakça

değiştir