Sheldon Glashow

Amerikalı teorik fizikçi
Sheldon Glashow
Nobel Fizik Ödülü, Amerikalı fizikçi
Doğum tarihi 5 Aralık 1932
Doğum yeri Brookline, Massachusetts, ABD
Vikipedi maddesi
Vikiveri öğesi
 • Süpersicim kuramcıları, kuram ile deney arasındaki geleneksel karşılaşma, yüzleşme yerine, bir iç uyumun, zarafet, benzersizlik ve güzelliğin hakikati tanımladığı bir iç uyumun peşinden gidiyor. Bu kuramın var oluşu, büyülü rastlantılara, mucizevi birbirini iptal etmelere ve görünürde birbiriyle ilgisiz olan (muhtemelen de keşfedilmemiş) matematik alanları arasındaki ilişkilere dayanıyor. Bu özellikler, süpersicimlerin gerçekliğini kabul etmenin gerekçesi olabilir mi? Matematik ve estetik, salt deneyin yerini tutup onu aşabilir mi?
  • (Sheldon Glashow ve Paul Ginsparg, "Desperately Seeking Superstrings?", Physics Today, Mayıs 1986, s.7.)
 • Süpersicim kuramı o kadar iddialıdır ki, ya topyekûn doğru olabilir ya da topyekûn yanlış. Tek sorun, matematiğinin gelecek nesillerde de sırrına eremeyeceğimiz kadar yeni ve zor olmasıdır.
  • (Sheldon Glashow, The Supenvorld I içinde, haz. A. Zichichi (NewYork: Plenum, 1990, s.250.)
 • Sicim kuramcıları şevkle, coşkuyla fiziğin bütün sorularını kısaca cevaplayabileceklerini iddia ediyorlardı. Coşkuları bir sağgörü kazandığı için, 1980'lerdeki eleştirilerimin büyük bölümü de artık geçerli değildir.
  • (Sheldon Glashov'la söyleşi, 28 Aralık 1997.)
 • Biz, sicim kuramı dışındaki kuramcılar, son on yılda ilerleme namına hiçbir şey yapamadık. Dolayısıyla sicim kuramının tek kuram olduğu savı çok güçlü bir sav. Geleneksel kuantum alan kuramı çerçevesinde cevaplanamayacak sorular var. Bu kadarı açık. Başka bir şeyle açıklanabilirler, bildiğim tek şey de sicim kuramı.
  • (Sheldon Glashov'la söyleşi, 28 Aralık 1997.)

Konuyla ilgili diğer Wikimedia sayfaları:

Commons'da Sheldon Glashow ile ilgili çoklu ortam dosyaları bulunmaktadır.

Vikipedi'de Sheldon Glashow ile ilgili ansiklopedik bilgi bulunmaktadır.