Sherman Anti-Trost Yasası, 1890

  • Tekel kuran veya kurmaya teşebbüs eden her kişi veya başka kişi ve kişilerle işbirliği yaparak eyaletler arasında veya yabancı milletler arasındaki ticareti engelleyen kimseler suçlu olarak kabul edileceklerdir.
  • Eyaletler ve yabancı milletler arasındaki ticareti engelleyen tröst, gizli anlaşmalar ve benzeri her türlü sözleşmenin illegal olduğu iş bu yasada deklere edilmektedir.