Sovyetler Birliği

Avrasya'da hüküm sürmüş eski bir federasyon (1922–1991)

Sovyetler Birliği (Rusça: Советский Союз), resmî adıyla Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (Bu ses hakkındaСоюз Советских Социалистических Республик (yardım·bilgi), Sayuz Sovetskih Sotsialistiçeskih Respublik) ya da kısa adlarıyla SSCB[1] (Rusça: СССР) veya Sovyetler, Petrograd’daki geçici hükûmetin Vladimir Lenin önderliğindeki Bolşeviklerce 1917 Ekim Devrimi'yle devrilmesinden sonra 1922 yılında kurulan ve 1991 yılına dek varlığını koruyan devlet.

  • Sovyetler Birliğinin dağılmasının ardından, Türkiye, komşusu Azerbaycan ile olan yakın bağlarını, yeni bir anlayış içinde, hızla canlandırmaya başlamıştır. Halklarımız arasındaki kardeşliğe, ortak tarihsel ve kültürel bağlara dayanan ilişkilerimiz her geçen gün daha da sağlamlaşmakta ve gelişmektedir[1]Ahmet Necdet Sezer
  • Sovyetler Birliğinin, hiç kimsenin tahmin etmediği bir şekilde ve zamanda dağılmış olması, Türkiye’nin konumunu değiştirmiş ve önemini artırmıştır. Türkiye, çeşitli fırsatlar ve sorumluluklarla karşı karşıya kalmıştır. Bu fırsatlardan yararlanabilmesi ve sorumlulukları yerine getirmesi, Türkiye’nin demokratik istikrar içinde yoluna devam etmesiyle mümkündür.[2]Süleyman Demirel
  • Sovyetler Birliğinin dağılmış olması, bir büyük tehlikeyi ortadan kaldırmış; ancak, belirsizliklerle dolu bir dönem açmıştır. Dünya istikrara kavuşamamıştır. Türkiye’nin 400 seneden beri devam eden bir tehditten kurtulmuş olduğu doğrudur; ancak, Rusya’da meydana gelecek istikrarsızlık, hâlâ Türkiye’yi çok yakından ilgilendirmektedir.[3]Süleyman Demirel
  • Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra, bir yeni coğrafya meydana gelmiştir. Daha birçok ülke, bu coğrafyanın farkında değildir; bu, Avrasya coğrafyasıdır. Burada, Türkçe konuşan 5 yeni cumhuriyet çıkmıştır orta yere. Biz, bir taraftan Avrupa Birliğine üye olmaya çalışırken, öbür taraftan, Kafkasya’da ve Orta Asya’da yeniden kurulan bu cumhuriyetlerle fevkalade iyi münasebetler kurmuşuzdur, bu kardeş ülkelerle münasebetlerimizi geliştirmişizdir.[1]Süleyman Demirel
Sovyetler Birliği
Vikipedi maddesi
Vikiveri öğesi

Kaynakça

değiştir